Webex Assistant för enheter är tillgänglig från:

  • Enheter i Room-serien

  • Webex Boards

  • Desk Pro

  • Desk Hub

Om du vill använda Webex Assistant för enheter, måste den aktiveras för din organisation.

Du kan använda Webex Assistant för att delta i möten, ringa till personliga rum, kontrollera din enhet och mycket annat. Om du vill börja använda Webex Assistant, säg ”OK Webex...” och kommandot. Om du vill stänga ned Webex Assistant, säg ”stäng”.

För att få ut mesta möjliga av Webex Assistant ska du ansluta Webex till rumsenheten eller boardenheten för en anpassad upplevelse. Om du vill veta mer om hur du ansluter din Webex app till en rums enhet eller ett kort, se välj en Cisco Webex enhet som ska användas med Cisco Webex app.

Nedan finns några exempel på hur du kan använda Webex Assistant. Alla Webex Assistants röstkommandon fungerar liknande exemplen i den här artikeln. En mer komplett lista över tillgängliga kommandon finns i artikeln Kom igång med Webex Assistant.


Webex Assistant svarar inte när enhetens ljud är avstängt. Slå på enhetens ljud i Touch 10-kontrollen eller Webex Board för att fortsätta att använda den.

Om en Touch 10-styrenhet är tillgänglig kan du aktivera och inaktivera proaktiva uppmaningar från en enskild enhet. Se Växla proaktiv anslutning på eller av för Webex Assistant .

För proaktivt deltagande måste mötesrummet läggas till i inbjudan på samma sätt som du aktiverar OBTP-möten. Läs här om hur du schemalägger ett Webex meeting i din kalender.

1

Om rummet är bokad för ett möte frågar Webex Assistant om du vill delta i mötet.

Uppmaningen att delta i möten är tillgänglig 30 sekunder innan mötet har planerats starta. Den försvinner 5 minuter efter planerad starttid.

2

Om du vill delta i mötet säger du "Ja" eller "Delta" varpå enheten ansluter till mötet. Om du inte vill delta säger du "Ignorera".1

Använd väckningsordet ”OK Webex” för att starta ett kommando. Om du vill ringa någon genom deras namn, säg ”OK Webex, ring Barbara”.


 

Du kan även ringa genom att använda ett nummer eller genom att skriva ett namn. Säg "OK Webex, call B-A-R-B-A-R-A".

Du kan endast ringa till lokala telefonnummer. Anknytning och andra interna nummer stöds inte.2

Webex Assistant visar dig alternativen från katalogen. Du kan antingen bläddra igenom förslagen, genom att säga ”visa mer”, eller välja ett alternativ och säga ”alternativ 1”.3

När du har valt ett alternativ, ringer Webex Assistant till den personen.


Du kan bara delta i personliga rum med personer i din organisation.

1

Säg "OK Webex, join Barbara's Personal Room".


2

I Webex Assistant kan du välja alternativ baserat på namnet du använde. Leta reda på det du vill delta i och säg "Option 1".


Webex Assistant ansluter till det personliga rummet.3

På Touch 10-och Webex Board anger du att du inte är värd och att du har gått med i mötet.

Om du vill delta i ditt PMR-möte måste du vara ansluten till enheten med din Webex-app.

1

Säg "OK Webex, join my Personal Room".


2

Webex Assistant uppmanar dig att bekräfta att du vill delta i det här rummet. Säg "Yes".


Webex Assistant ansluter till ditt Personliga Rum.3

På Touch 10 eller Webex Board anger du att du är värd och anger PIN-koden. Mötet startar.

1

För att ta reda på vad Webex Assistant kan hjälpa dig med, fråga ”OK Webex, vad kan du göra?".


Om du vill bläddra mellan posterna sveper du på skärmen på Touch 10 eller Webex Board.

2

När du hittar en uppgift som du vill använda ska du starta röstkommandot med "OK Webex...".

Om du vill stänga Hjälp-menyn säger du "Dismiss".