Skapa SCN-filer från CAD 3DS-ritningar

Cisco Webex Meetings Mobile för iOS använder SceneKit Scene-dokumentfiler (SCN) för dess delning av dess utvidgade verklighet (Augmented reality, AR). Om du har CAD-ritningar kan du konvertera dem till SCN-format för att kunna dra nytta av AR-funktionen på din mobila iOS-enhet.

Så här konverterar du en CAD-ritning till en SCN-fil

  1. Skapa en ny Scene genom att använda programvara för 3D-skapande och redigering, t.ex. Blender (https:/​/​www.blender.org/​) eller andra verktyg.

  2. Importera CAD 3DS-filen till din nya Scene.

  3. Om det finns några onödiga objekt i 3D-filen kan du redigera eller ta bort dem.

  4. Exportera ritningen som en Collada digital asset exchange-fil (DAE).

  5. Importera DAE-filen till en integrerad utvecklingsmiljö (IDE), till exempel Apple Xcode (https:/​/​developer.apple.com/​xcode/​), eller filkonverteringsprogramvara som kan konvertera DAE-filer till SCN-filer.

  6. Exportera filen i SCN-format.

  7. Om du använder Xcode eller andra program som kan redigera SCN-filer kan du korrigera felaktiga koordinater, lägga till uppgifter som saknas eller lägga till texturer.

Var den här artikeln användbar?