Som värd eller cohost för ett möte med en betaldWebexkan du spela in möten i molnet. Dina molninspelningar inkluderar mötesdeltagarens ljud, video och allt som delas under mötet. Om du deltar i ett möte kan du inte spela in mötet själv. Be värden att spela in och dela inspelningen med dig.


 

Om du startar ett möte via telefon kan du inte spela in det.

Om du är värd för mötet kan du inte börja spela in ett möte om värden är med på mötet.

Om du synkroniserar ditt steg med alla kommer den första personen som du lägger till i steget att visas i mötes- eller händelseinspelningar istället för aktiv talare. Om du vill spela in aktiv talare i stället för den första personen påstadiet kontaktar du supporten.

Om du visar kameran framför presentationen när du delar innehåll visas inte kameravideon i mötes- eller händelseinspelningar.

För att spela in Webex Training en session, se Spela in Webex Training en session.

Inspelningsformat

Inspelningar i molnet sparas i MP4-format.

Inspelningsplats

När inspelningen är klar sparar den på din Webex-webbplats. Mötesvärden kan få tillgång till inspelningen och dela dem med cohost eller någon annan som behöver den. Värden får också ett e-postmeddelande med all information om att dela och spela upp inspelningen.

Om ditt möte är kopplat till ett utrymme visas inspelningslänken automatiskt i det utrymme där mötet ägde rum. Alla i utrymmet behandlas som värden och har åtkomst till inspelningen.


 

Beroende på filstorlek och bandbredd kan det ta upp till 24 timmar att ta emot inspelningen.

Inspelningsinställningar

Du kan välja skärmlayout för dina inspelningar så att de passar i formatet och innehållet för ditt möte eller händelse. Du kan även spela in en utskrift av det som sägs under mötet.

Om ditt möte är kopplat till ett utrymme kan du inte ändra inställningarna.

1

Klicka på SpelaSpela in in och välj molnalternativet.


 

För tWebex-appen, gå till rullgardingsalternativ och välj molnalternativet.


 

Om du inte ser knappen Spela in letar du upp den under FlerMer alternativ.

Om du prenumererar påWebex från din tjänsteleverantör, dirigerar frågor om den här funktionen till din leverantörs kundtjänstteam.

Om du inte ser inspelningsalternativet alls kan du kolla in Varför kan jag inte spela in ett möte?

2

Klicka på Spela in.

3

Klicka på Spela in när det behövsSpela in och gör något av följande:

  • Klicka på Pausa och Återuppta om du vill ha allt i en inspelning.
  • Klicka på Stopp om du vill avsluta den aktuella inspelningen.

 

För möten eller händelser som varar i många timmar är det bra att göra flera inspelningar för att få en mer hanterbar filstorlek och enklare visning.

1

Tryck på MerMer.

2

Under Allmänt trycker du på Spela in.

3

Vid behov väljer du Mer Mer > Allmänt och gör något av följande:

  • Välj Pausa och Återuppta om du vill ha allt i en inspelning.
  • Välj Stoppa för att avsluta den aktuella inspelningen.

 

För möten eller händelser som varar i många timmar är det bra att göra flera inspelningar för att få en mer hanterbar filstorlek och enklare visning.