Jako hostitel nebo spoluhostitel schůzky s placenýmWebexúčet, můžete nahrávat schůzky v cloudu. Vaše nahrávky v cloudu zahrnují zvuk, video a vše, co je během schůzky sdíleno. Pokud se účastníte schůzky, nemůžete si ji nahrát sám. Požádej hostitele, aby nahrávku nahrál a sdílel s tebou.


 

Pokud zahájíte schůzku telefonicky, nemůžete si ji nahrát.

Pokud jsi spoluhostitelem, nemůžeš začít nahrávat schůzku, pokud je hostitel na schůzce.

Pokud synchronizujete své jeviště se všemi, první osoba, kterou přidáte do jeviště, se zobrazí v záznamech schůzek nebo událostí namísto aktivního reproduktoru. Chcete-li nahrávat aktivní reproduktor místo první osoby na pódiu, kontaktujte podporu.

Pokud při sdílení obsahu ukazujete kameru před prezentací, video z kamery se v záznamech z meetingu nebo události nezobrazí.

Nahrávání tréninku Webex naleznete v části Nahrávání tréninku Webex.

Formát záznamu

Záznamy v cloudu ukládáme ve formátu MP4.

Umístění záznamu

Jakmile je záznam připraven, uloží se na web Webex. Hostitel schůzky má k nahrávce přístup a může ji sdílet se spoluhostitelem nebo kýmkoli jiným, kdo ji potřebuje. Hostitel také obdrží e-mail se všemi podrobnostmi ke sdílení a přehrávání nahrávky.

Pokud je vaše schůzka spojena s prostorem, odkaz na záznam se automaticky zobrazí v prostoru, kde se schůzka konala. Každý v ubytování je považován za hostitele a má přístup k nahrávce.


 

V závislosti na velikosti souboru a šířce pásma může trvat až 24 hodin, než záznam obdržíte.

Nastavení nahrávání

Můžete zvolit rozvržení obrazovky pro vaše záznamy tak, aby odpovídalo formátu a obsahu vaší schůzky nebo události. Máte také možnost zaznamenat přepis toho, co bylo řečeno během schůzky.

Pokud je vaše schůzka spojena s prostorem, nemůžete nastavení změnit.

1

Klikněte na tlačítko NahrátZáznam a vyberte možnost cloudu.


 

ProAplikace Webex, přejděte do rozbalovací nabídky Možnosti a vyberte možnost pro cloud.


 

Pokud tlačítko Nahrát nevidíte, vyhledejte jej v části DalšíDalší možnosti.

Pokud se přihlásíte k odběruWebex od vašeho poskytovatele služeb, směřuj dotazy týkající se této funkce na tým zákaznické podpory svého poskytovatele.

Pokud se vám možnost nahrávání vůbec nezobrazuje, podívejte se na stránku Proč nemohu nahrát schůzku?

2

Klepněte na tlačítko Nahrát.

3

V případě potřeby klikněte na tlačítko ZáznamNahrát a proveďte jednu z následujících akcí:

  • Klepnutím na tlačítko Pozastavit a pokračovat zachovejte jednu nahrávku.
  • Chcete-li ukončit aktuální záznam, klikněte na tlačítko Stop.

 

Pro schůzky nebo události, které trvají mnoho hodin, je vhodné vytvořit více nahrávek pro snadnější správu velikosti souboru a snadnější prohlížení.

1

Klepněte na DalšíDalší.

2

V sekci Obecné klepněte na Nahrát.

3

V případě potřeby vyberte možnost Více Další > Obecné a proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li zachovat jednu nahrávku, vyberte možnost Pozastavit a obnovit.
  • Chcete-li ukončit aktuální záznam, vyberte možnost Stop.

 

Pro schůzky nebo události, které trvají mnoho hodin, je vhodné vytvořit více nahrávek pro snadnější správu velikosti souboru a snadnější prohlížení.