Svart skärm under skrivbord dela när Trusteer Rapport har installerats

Svart skärm under Skriv bords delning när Trusteer rapport är installerat.

Jag kan se en svart skärm när presentatören delar ett program.

Deltagare ser en svart skärm under delning av Skriv bordet.

Den här artikeln skrevs ursprungligen på engelska och har maskinöversatts. Ingen garanti av något slag, varken uttrycklig eller underförstådd, görs avseende riktigheten, korrektheten eller tillförlitligheten hos de maskinöversättningar som görs från engelska till något annat språk. Cisco ansvarar inte för felaktig information, fel eller skador som orsakats av felaktig översättning av innehållet eller användning av informationen.

Lösning:
Problemet kan lösas genom att inaktivera Trusteer rapport.

Obs!


Trusteer rapport informations sida: http://www-03.IBM.com/Software/Products/en/Trusteer-rapport

Var den här artikeln användbar?