Hur schemalägger jag undertextade möten?

Hur schemalägger jag undertextade möten?

Var hittar jag information om undertext/dold text i Webex-sessioner?

Hur hämtar jag information om undertext/dold text?

Var hittar jag information om undertext/dold text?

Lösning:

Endast för Webex Meetings

Följ stegen nedan för att aktivera undertext/dold text under mötet:

 1. Schemalägg och starta ett Webex-möte, se: Schemalägg ett Cisco Webex-möte
 2. In the meeting window, click on View.
 3. Select Panels, then click on Manage Panels....

  Fönstret Hantera paneler visas.
   
 4. Välj Dold text * till vänster i fönstret och klicka på knappen Lägg till >> och sedan på OK.
Note : If the Closed Captions * option is not available, follow the steps below:
 1. Gå till menyn Möte i mötesfönstret och välj Alternativ....

  Fönstret Mötesalternativ visas.
   
 2. Markera rutan Aktivera dold text och klicka på OK-knappen.
 3. Aktivera panelen Dold text genom att följa steg 1–2 ovan.

Follow the steps below to designate a participant as a closed captionist :

 1. Gå till panelen Mötesdeltagare och högerklicka på den mötesdeltagare som du vill utse till författare till undertext/dold text.
 2. Välj sedan Ändra roll till > Författare till dold text.

  Mötesdeltagaren som är utsedd till författare till undertext/dold text kan börja skriva text i panelen Dold text. Visa den inskrivna texten genom att trycka på Retur eller klicka på knappen Publicera.

If you require further assistance, please contact Technical Support for further assistance.

Note : This article does not apply to Webex Assistant and sites that have Automated Closed Caption enabled.

Var den här artikeln användbar?