Hur schemalägger jag undertextade möten?

Hur schemalägger jag undertextade möten?

Var hittar jag information om undertext/dold text i Webex-sessioner?

Hur hämtar jag information om undertext/dold text?

Var hittar jag information om undertext/dold text?

Lösning:

Endast för Webex Meetings

Följ stegen nedan för att aktivera undertext/dold text under mötet:

 1. Schemalägg och starta ett Webex-möte, se: Schemalägg ett Cisco Webex-möte
 2. Klicka på Visa i mötesfönstret.
 3. Välj Paneler och klicka sedan på Hanterapaneler....

  Fönstret Hantera paneler visas.
   
 4. Välj Dold text * till vänster i fönstret och klicka på knappen Lägg till >> och sedan på OK.
Obs!Om alternativet Dold text * inte är tillgängligt följer du stegen nedan:
 1. Gå till menyn Möte i mötesfönstret och välj Alternativ....

  Fönstret Mötesalternativ visas.
   
 2. Markera rutan Aktivera dold text och klicka på OK-knappen.
 3. Aktivera panelen Dold text genom att följa steg 1–2 ovan.

Utse en deltagare till författare till dold text genom att följa stegennedan:

 1. Gå till panelen Mötesdeltagare och högerklicka på den mötesdeltagare som du vill utse till författare till undertext/dold text.
 2. Välj sedan Ändra roll till > Författare till dold text.

  Mötesdeltagaren som är utsedd till författare till undertext/dold text kan börja skriva text i panelen Dold text. Visa den inskrivna texten genom att trycka på Retur eller klicka på knappen Publicera.

Om du behöver ytterligare hjälp kan du kontakta teknisk support för att få hjälp.

Obs!Den här artikeln gäller inte för Webex-assistent och webbplatser som har automatisk dold text aktiverat.

Var den här artikeln användbar?