Vad är syftet med registerkolumnen i webbplatsadministration?

Vad är syftet med registerkolumnen i webbplatsadministration?

Vad är registerkolumnen för tjänstetyper i webbplatsadministrationen?

Vad är kolumnen mötesprivilegier i importlistan med värdar?

Hur hittar jag privilegier för möten?

Var hittar jag koderna för attributet Mötestyp (MT) i en SAML-försäkran?


Lösning:

Klicka här för att ta reda på hur du kontaktar din webbplatsadministratör

Endast webbplatsadministratörer

Alla aktiva användare typ av tjänst en Webex-webbplats har en associerad kod för mötesprivilegier. Om du vill hämta en giltig kod för detta fält går du till kolumnen Register webbplatsadministration på startsidan.

De nummer som listas i registerkolumnen överensstämmer med de sessionstyper som är aktiverade på webbplatsen och de behövs när du skapar värdkonton via importering av ett . CSV-fil. Webbplatsadministratören anger önskad registerkod i kolumnen "Mötesprivilegier" i . CSV-fil för att identifiera vilka tjänster som värden kommer att ha tillgång till.

Se skärmdumpen nedan för exempel på koder för mötesprivilegier:

Bild tillagd av användare

Kom ihåg följande punkter i kolumnen Mötesprivilegier när du importerar användare via webbplatsadministrationen:

  • Om webbplatsen innehåller fältet Access Anywhere mötestyp ska du inte skriva in dess kod i detta fält.
  • Om några koder innehåller inledande nollor behöver du inte skriva dem. Om t.ex. mötestypens kod är 004 behöver du bara skriva siffran 4 i fältet.
  • Du kan ange flera mötestyper för alla användarkonto, om din organisation har tillämpliga licenser. Om du vill ange flera tjänstetyper separerar du dem med kommatecken, men utan mellanslag – till exempel: 15,120.

När du lägger till eller ändrar ett användarkonto genom en SAML-försäkran:

  • Koderna för attributet Mötestyp (MT) använder dessa värden för att ange sessionstyperna som en användare kan vara värd för.
  • MT-attributet kan innehålla flera värden. Separera varje registerkod med ett komma och omge fältet i för att ange Webex Meetings Pro, Events och Training)

Var den här artikeln användbar?