Kan värden starta mötet tidigare?

Om du är värd för ett möte kan du starta och avsluta mötet när som helst.

Kan värden starta mötet tidigare?

Kan jag starta mötet före den schemalagda starttiden?

Kan jag starta mötet före den schemalagda tiden?

Måste jag starta mötet vid schemalagd tidpunkt?

Om jag startar mötet tidigare kommer det då även att avslutas tidigare?


Obs!

 • Om du har ett schemalagt möte med inbjudna deltagare bör du inte starta mötet och sedan avsluta det bara för att testa prestanda. Det kan påverka mötet när du försöker att starta det vid schemalagd tidpunkt.
 • Om du startar ett möte av misstag ska du kunna starta och avsluta det senare om det inte är inställt att tas bort från möteskalendern när det har avslutats.
 • Om du vill testa funktionerna, öva på din presentation eller testa om deltagarna kan ansluta kan du schemalägga och starta ett separat testmöte eller utföra en testomgång.
 • Om du startar ett möte tidigare kan du köra det så länge som du behöver. Mötet kommer inte att avslutas efter en inställd tidsperiod utan endast när värden avslutar det genom att klicka på Avsluta möte på Arkiv-menyn.Lösning:

Om du är värd för ett möte kan du starta och avsluta mötet när som helst.

här startar du ett möte, ett utbildningsmöte eller en händelse:

 • Gå till värdens bekräftelsemeddelande:
  1. Klicka på länken Delta i Webex-möte .
   • Om du redan är inloggad startas mötet.
   • Om du inte är inloggad på ditt konto anger du användarnamn och lösenord och klickar sedan på knappen Logga in.
    • När du klickar på Logga in startas mötet.
 • Gå till din Webex-webbplats:
  1. Klicka på Mitt Webex knapp eller flik.
  2. Logga in på din Webex-webbplats.
  3. På sidan Mitt Webex möten klickar du på länken Starta eller Delta till höger om mötesämnet.

Om deltagare har anslutit till mötet innan du ansluter som värd visas Delta istället för Starta.

Mötets starttid visas endast som referens. Vi rekommenderar att värdar startar sina möten minst 15 minuter före angiven starttid för att tillåta deltagare att ladda Webex-programvaran och delta i ljudkonferens.

Var den här artikeln användbar?