Hur påverkas funktionerna under/efter en webbplatsuppgradering?

Funktionerna påverkas på följande sätt:

Hur påverkas användbarheten under/efter en webbplatsuppgradering?

Ändras webbplatsinställningarna om en webbplats uppgraderas?

Var hittar jag information om ändringar på min webbplats efter underhåll eller uppgraderingar?

Vilka ändringar kommer att ske när en webbplats uppgraderas till en ny version?

Kommer schemalagda möten att påverkas om en webbplats uppgraderas?

Lösning:

Funktionerna påverkas på följande sätt:

  • Standardunderhållsfönstret för webbplatsuppgraderingar är 19.00–23.59 Pacific-tid.
  • Under denna underhållsperiod kommer åtkomsten till den primära Cisco Webex-webbplatsen att omdirigeras till det sekundära systemet. I det sekundära systemet kommer alla Cisco Webex-tjänster att fungera korrekt, men som en förebyggande åtgärd uppmanar vi värdarna att undvika att schemalägga möten under detta fönster (schemaläggningstillstånd).
  • Om en webbplats uppgraderas till en ny större version kommer en ny klient att erbjudas automatiskt när du går med i en Webex-session för första gången. Den nya klienten installeras automatiskt och du behöver inte starta om webbläsaren.
  • NBR-inspelningar och schemalagda möten förblir intakta och tillgängliga efter uppgraderingen.

Ändringarna kan påverka webbplatsinställningarna. Kontrollera e-postmeddelandet för kommunikation du får angående uppdateringarna. Då ska det anges tydligt när uppdateringen/underhållet ska ske samt lista information om eventuella planerade ändringar och hur de kommer att påverkas.

Var den här artikeln användbar?