Vad är GSB-webbplatsens URL för webbplatser i Kina-kluster?

Vad är GSB-webbplatsens URL för webbplatser i Kina-kluster?

Säkerhetskopiera webbplats-URL: en för kinesiska kluster webbplatser

Adress till min säkerhetskopierade webbplats i Kina

 

Den här artikeln skrevs ursprungligen på engelska och har maskinöversatts. Ingen garanti av något slag, varken uttrycklig eller underförstådd, görs avseende riktigheten, korrektheten eller tillförlitligheten hos de maskinöversättningar som görs från engelska till något annat språk. Cisco ansvarar inte för inkorrekt information, fel eller skador till följd av felaktig översättning av innehållet eller användning av informationen.Lösning:

Kontakta kund tjänst eller teknisk support om du behöver hjälp med att få åtkomst till din säkerhetskopierade webbplats ?.


     

    Var den här artikeln användbar?

    Relaterade artiklar
    arrow icon