Kommando + N på Mac-klienten öppnar fönstret Dela innehåll i ett möte

Command + N på Mac-klienten öppnar fönstret Dela innehåll i mötet.

Kommando-N på Mac-övergenererat system när WebEx-möten körs.

Den här artikeln skrevs ursprungligen på engelska och har maskinöversatts. Ingen garanti av något slag, varken uttrycklig eller underförstådd, görs avseende riktigheten, korrektheten eller tillförlitligheten hos de maskinöversättningar som görs från engelska till något annat språk. Cisco ansvarar inte för inkorrekt information, fel eller skador som orsakas av felaktig översättning av innehållet eller användningen av informationen.

Alternativet dela innehåll öppnas i ett möte när kunden trycker på kommando + N på tangent bordet för att öppna en ny flik i programmet.

Detta identifieras som ett känt problem och WebEx-teknik är medveten om det. Detta problem kommer att åtgärdas i en framtida version.
 

Var den här artikeln användbar?