Alternativ för Ring mig och Inringning visas i ett möte som schemalagts med endast VoIP

Alternativ för Ring mig och Inringning visas i ett möte som schemalagts med endast VoIP.

Alternativ för Ring mig och Inringning visas i Webex Meetings-appen för Android även när mötet har schemalagts med endast VoIP.

Varför ser jag alternativ för återuppringning och inringning när Webex-telekonferens är inaktiverat på min webbplats?

 

Om Webex-telekonferens är inaktiverat för en webbplats eller om mötet har schemalagts med endast integrerad VoIP bör det enda tillgängliga ljudalternativet vara Använd internet för ljud. Medan , i Webex Meetings-app för Android, Ring mig, Inringning och Använd internet för ljud visas.

Detta är ett känt problem i Webex Meetings-app version 39.7. Webex tekniska team känner till problemet och arbetar med att åtgärda det i en framtida version.

Lösning: Ställ in Använd internet för ljud som

standardljudalternativ för att ställa in Använd internet för ljud som standard:

  1. Gå till Inställningar.
  2. Tryck på Ljud och video.
  3. Välj Använd internet för ljud under Ljudanslutning.

Var den här artikeln användbar?