Översikt

Om du vill aktivera insikter om personer-profiler för Webex behöver du bara fylla i avsnittet Aktivera insikter om personer-profiler i din organisation.

Om du vill aktivera insikter om personer-profiler för Jabber måste organisationen använda teammeddelandeläget. Om teammeddelandeläget är aktiverat behöver du bara fylla i avsnittet Aktivera insikter om personer-profiler i din organisation.

Om du vill aktivera insikter om personer-profiler för Webex Meetings och Webex Events (nyhet måste du fylla i både avsnittet Aktivera Insikter om personer för din organisation och avsnittet Aktivera insikter om personer-profiler för Webex Meetings och Webex Events (nyhet. När du gör det aktiveras insikter om personer-profiler på Webex-platsnivå.

Efter aktiveringen kan det ta upp till 48 timmar innan användarna ser Insikter om personer.

Aktivera insikter om personer-profiler i din organisation

Det här är det enda avsnitt du behöver fylla i för att aktivera insikter om personer-profiler för Webex eller Jabber. Om du vill aktivera Insikter om personer för Jabber måste din organisation använda teammeddelandeläge.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Inställningar.

2

Aktivera växlingsknappen under Visa Insikter om personer.

Nu kan användarna gå till https://people.webex.com/ för att redigera sina Insikter om personer-profiler.

Aktivera insikter om personer-profiler för Webex Meetings och Webex Events (nyhet)

Du måste aktivera insikter om personer-profiler för varje Webex-plats.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Tjänster.

2

Välj Platser under Möte, välj den plats du vill aktivera insikter om personer-profiler för och klicka sedan på Konfigurera plats.

3

Gå till Vanliga inställningar , välj Platsalternativ och markera kryssrutan Visa Insikter om personer-profiler (endast skrivbords- och mobilappar för Meetings).

4

Klicka på Uppdatera.

Nästa steg

Om du vill visa organisationens Active Directory-information i insikter om personer-profiler aktiverar du katalogsynkronisering.

När katalogsynkronisering är aktiverat fylls följande Active Directory-fält med Insikter om personer-profiler:

  • Adress: Stad och land krävs för att tidszon och väder ska visas.

  • Titel: Förbättrar kvaliteten i offentlig information som visas i profiler.

  • Chef: Ser till att den interna rapporteringsstrukturen visas för användare i din organisation.