Přehled

Profily s informacemi o lidech mohou obsahovat veřejně dostupné informace podobné těm, které lze najít ve výsledcích vyhledávacích strojů při zadání jména osoby. Uživatelé mají kontrolu nad veřejnými informacemi, které se zobrazují v jejich profilech. Správci se mohou rozhodnout tyto informace zobrazit nebo skrýt před uživateli v rámci organizace.

Pokud chcete zobrazit profily lidí pro službu Jabber, musí vaše organizace používat režim týmových zpráv.

Po zapnutí této funkce může trvat až 48 hodin, než uživatelé uvidí profily lidí.

Zobrazení nebo skrytí veřejných informací před uživateli ve vaší organizaci

Profily lidí se zobrazují ve výchozím nastavení, ale můžete se rozhodnout veřejné informace před uživateli ve vaší organizaci skrýt.


Chcete-li zobrazit profily lidí pro službu Jabber, musí vaše organizace používat režim týmových zpráv.

1

V zobrazení zákazníka na stránce https://admin.webex.com přejděte do Nastavení organizace a dolů do části Poznatky o lidech.

2

Pomocí přepínače lze zapnout či vypnout zobrazení veřejných informací v profilech lidí v části Zobrazit veřejná data.

Další postup

Chcete-li v profilech lidí zobrazit informace z Active Directory ve vaší organizaci, povolte synchronizaci adresářů.

Po povolení synchronizace adresářů se v profilech lidí zobrazí následující pole z Active Directory:

  • Adresa: město a země jsou nutné k zobrazení časového pásma a počasí.

  • Nadpis: zlepšuje kvalitu veřejných informací zobrazených v profilech.

  • Manažer: zajišťuje, že se uživatelům v rámci organizace pro vás zobrazí interní hierarchická struktura.