Använda Alexa

Amazon-användare kan använda Alexa genom att länka Amazon Alexa-appen till sitt Meetings-konto. Säg till exempel "Alexa, starta mitt möte" eller "Alexa, spela in möte". Om din Webex-webbplats hanteras i Control Hub kan du även använda röstkommandon med Amazon Echo eller Amazon Echo Show genom att länka Amazon Alexa-appen till din Eko-enhet.

Följande är en uppsättning kommandon:

Åtgärd

Kommando

Lista möte

lista möte för {date}

lista möten

lista möten i {date}

vilka {date} möten

vilket {date}-möte

vad som är dagens möte

lista möten för {date}

lista möte

visa dagens möten

Lista inspelning

lista inspelning för {date}

lista inspelningar

lista inspelningar i {date}

vilka {date} inspelningar

vilken {date} inspelning

vad som är dagens inspelning

lista inspelningar av {date}

lista inspelning

visa dagens inspelningar

Möteskommandon stöds inte

Hur tar jag bort mitt möte?

Hur avbokar jag mitt möte?

Hur korrigerar jag mitt Webex-möte?

Hur tar jag bort min schemalagt möte?

Hur tar jag bort mitt möte?

Hur redigerar jag min schemalagt möte?

Hur korrigerar jag mitt möte?

Använda Google Assistant

Du kan använda Google Assistant röstkommandon för att starta dina schemalagda möten och personliga rum. Om du har en Google Home-enhet kan du även styra Meetings-appen för Android genom att länka din enhets Google Assistant till din GoogleHome-enhet.

Följande är en uppsättning kommandon:

Åtgärd

Kommando

Delta i ett annat personligt rum

Delta i [namn]s rum

Jag vill delta i [namn] rum

Delta i [namn]s personliga rum

Delta i [namn] personligt rum

Delta i [namn] rum

Jag vill återansluta till [namn]s rum

Delta i [namn]s rum

Återansluta till [namn]s rum

Delta i ett kommande möte

Delta i mitt nästa möte

Delta i mitt kommande möte

Delta i mitt nästa möte

Delta i nästa möte

Leta efter mitt nästa möte

Delta i kommande möte

Delta i din personligt rum

Delta i mitt rum

Anslut till min personligt rum

Starta mitt personligt rum

starta mitt eget rum

Delta i mitt eget rum

Starta min personligt rum

Schemalägg ett möte

Schemalägg kodvy 14:00 med [namn] nästa tisdag

Schemalägg möte med [namn]

Granska möteskod vid 12.00

Schemalägg mötestest med [namn] kl. 15.00

Schemalägg möte med [namn] kl. 03.00

Ordna möte

Schemalägg möte

Uppdatera inställningar

Uppdatera inställning

Ställ in min plats

Uppdatera

Återställ min plats

Uppdatera min plats

Delta i mötets hjälpare

Hur deltar jag i ett Webex-möte?

Hur kan jag delta i ett Webex-möte

Vilka är mina tillgängliga deltakommandon

Hur startar jag ett Webex-möte?

Hur deltar jag i ett Webex

Hur deltar jag i ett möte?

Delta i en annan personlig rum-hjälp

Hur deltar jag i någon annans möte?

Delta i en kommande möteshjälp

Hur deltar jag i min schemalagt möte

Schemalägga en hjälpare


 

Schemaläggningshjälpkommandon är endast beta.

Vilka är mina tillgängliga schemaläggningskommandon?

Hur ställer jag in ett Webex-möte?

Hur schemalägger jag med Webex?

Hur kan jag vara värd för ett möte

Hur förbereder jag mig inför ett Webex-möte?

Hur skapar jag ett Webex-möte?

Hur planerar jag ett möte?

Hur schemalägger jag ett Webex-möte?

Hur schemalägger jag ett Webex-

Självintroduktion

Berätta en lista över kommandon med Webex

Hur kan jag använda OK Google med Webex?

Hjälp mig

Visa Webex-menyn

Vad kan jag göra i Webex?

Jag behöver hjälp

Jag behöver hjälp med röstkommandon

Visa röstkommandon

Visa Webex-alternativ

Vad kan jag göra med Webex?

Visa kommandon

Jag behöver hjälp med Webex

Vilka är mina tillgängliga kommandon?

Vad kan du göra?

Vad kan jag säga med Webex?

Vilka är mina tillgängliga möteskommandon?

Vad kan du göra åt mig?

Starta din egen hjälp för personligt rum

Hur startar jag mitt personliga rum

Möteskommandon stöds inte

Hur tar jag bort mitt möte?

Hur avbokar jag mitt möte?

Hur korrigerar jag mitt Webex-möte?

Hur tar jag bort min schemalagt möte?

Hur tar jag bort mitt möte?

Hur redigerar jag min schemalagt möte?

Hur korrigerar jag mitt möte?

Med Siri

Använd röstkommandon via Siri för att starta schemalagda Webex-möten, ditt personliga rum eller någon annans personliga rum även när de är utanför Webex-programmet. När Webex letar efter möten letar det efter schemalagda mötesrum först, sedan ditt eget eller andras personliga rum i dina nyligen använda personliga rum.

Skapa dina egna anpassade kommandon

En länk till inställningarna för Siri-genvägar finns nu tillgänglig i gästvyn. Gå till Siri-genvägarna och välj Läs mer > Redigera röstkommandon för att anpassa dina kommandon.

Språk som stöds

Det finns stöd för följande språk när du använder Siri med Webex:

 • Kinesiska (förenklad)

 • Kinesiska (traditionell)

 • Danska

 • Nederländska

 • Engelska

 • Franska

 • Tyska

 • Italienska

 • Japanska

 • Koreanska

 • Portugisiska (Brasilien)

 • Ryska

 • Spanska (Europa)

 • Spanska (Latinamerika)

 • Svenska

 • Turkiska

 • Polska

 • Rumänska

 • Ungerska

 • Tjeckiska

Tillgängliga kommandon:

 • ”Ring mitt rum med Webex” (ring upp ditt eget personliga rum)

 • ”Anslut till mitt rum med Webex” (ring upp ditt eget personliga rum)

 • ”Ring <first name,="" last="" name,="" both=""> med Webex”

 • ”Använd Webex för att ringa <first name,="" last="" name,="" both="">”

 • ”Ring upp nästa möte med Webex” (Webex söker efter ett schemalagt möte att ansluta till i din lista över kommande möten)

 • ”Anslut till nästa möte med Webex” (Webex söker efter ett schemalagt möte att ansluta till i din lista över kommande möten)

 • ”Starta Webex” (Webex-appen öppnas)


 • iOS 10 eller senare krävs

 • Det finns inte stöd för schemalagda personliga rum

Siri söker i appens möteslista och nyligen använda personliga rum. Om mötet eller det personliga rummet inte finns med i någon av dessa listor kan inte Siri hitta mötet.

Siri måste vara aktiverad på din enhet för att du ska kunna använda Siri med Webex. Här får du veta hur du aktiverar Siri: https://support.apple.com/HT204389.

Använda Bixby

Samsung-användare kan använda röstkommandon i Bixby för att starta schemalagda möten och personliga rum.

Följande är en uppsättning kommandon:

Åtgärd

Kommando

Delta i ditt eget personliga rum

Starta mitt rum

Starta mitt personliga rum

Delta i mitt eget rum

Starta mitt personliga rum

Starta mitt personliga rum

Delta i mitt personliga rum

Delta i ett kommande möte

Leta efter mitt nästa möte

Delta i kommande möte

Delta i mitt kommande möte

Delta i mitt nästa möte

Delta i mitt nästa möte

Delta i nästa möte

Delta i någon annans personliga rum

Delta i [namn]s rum

Delta i [namn] rum

Jag vill återansluta till [namn]s rum

Återansluta till [namn]s rum

Delta i [namn]s rum

Jag vill delta i [namn] rum

Delta i [namn] personligt rum

Delta i [namn]s personliga rum

Möteskommandon stöds inte

Hur tar jag bort mitt möte?

Hur avbokar jag mitt möte?

Hur korrigerar jag mitt Webex-möte?

Hur tar jag bort min schemalagt möte?

Hur tar jag bort mitt möte?

Hur redigerar jag min schemalagt möte?

Hur korrigerar jag mitt möte?

Följande åtgärder är inte tillgängliga via Bixby-röstkommandon:

 • Ta bort ett möte från möteslistan

 • Annullera ett möte

 • Ta bort ett möte

 • Redigera ett möte

Använda bilen

Om du använder Ford SYNC 3 AppLink eller Integrationen av Enm/s med Meetings kan du använda din ratt eller kontroller på instrumentbrädan för att sätta på AppLink och använda lämpligt röstkommando:


Om du använder mobilappen för Android kan du ansluta automatiskt till bilintegreringen. Gå till Mer > Inställningar > General > Car-integrering och klicka på switchen bredvid Bilintegrering för att slå på eller av.

Röstkommando

Alternativa kommandon

Åtgärd

Möteslista

Lista möte

Lista möten

Lista mitt möte

Lista mina möten

Lista alla möten

Lista alla möten

Lista kommande möte

Lista kommande möten

Visa möte

Visa möten

Visa mitt möte

Visa mina möten

Visa alla möten

Visa alla möten

Visa kommande möte

Visa kommande möten

Visar en lista över kommande möten.

Mitt rum

Starta mitt personliga rum

Starta personligt rum

Starta mitt personliga rum

Starta personligt rum

Delta i mitt personliga rum

Delta i personligt rum

Öppna ditt personliga rum i Webex-appen.

Anslut ljud

Anslut mitt Webex-ljud

Anslut Webex-ljud

Anslut din bils system till mötesljudet.

Lämna möte

Lämna mitt Webex-möte

Lämna Webex-möte

Lämna mötet.

Delta i + "mötestitel"

Delta i + "mötestitel 1 eller 2 eller ..." (om flera möten har samma mötestitel)

Delta i det angivna mötet.

Delta i kommande möte

Delta i mitt kommande möte

Starta mitt kommande möte

Starta kommande möte

Starta mitt kommande möte

Starta kommande möte

Delta i nästa möte i möteslistan.

Delta i nästa möte

Delta i mitt nästa möte

Starta mitt nästa möte

Starta nästa möte

Starta mitt nästa möte

Starta nästa möte

Delta i nästa möte i möteslistan.