Din administratör måste aktivera den här funktionen. Du kan lägga till en kommersiell användare i ett Webex för Government-utrymme. Kommersiella användare kan inte lägga till personer som använder Webex for Government i sina utrymmen.

Webex för Government-användare

När du använder Webex for Government för att samarbeta med någon som använder den kommersiella tjänsten Webex-appar har du följande alternativ:

 • Skapa ett direktutrymme med dem och lägg till dem i grupputrymmen.

 • Dela filer och länkar i dessa utrymmen.

 • Bjud in dem till schemalagda möten i dessa utrymmen.


 
När du deltar i ett kommersiellt Webex-möte från Webex for Government-appen ska du delta som gäst istället för att logga in med dina inloggningsuppgifter för Webex for Government.

Kommersiella användare

När någon som använder Webex för Government lägger till dig i ett utrymme ser du vissa skillnader i hur du interagerar i det utrymmet.

Meddelanden

 • Du kan skicka meddelanden och dela filer och länkar. Men du kan inte använda GIF-filer i meddelanden.

 • Du kan inte lägga till bottar eller integrationer i dessa utrymmen.

 • Du kan inte lägga till andra användare i ett Webex för Government-utrymme.

 • Du kan inte dela din skärm i ett utrymme.

 • Du kan inte visa, dela eller redigera whiteboardtavlor i ett utrymme.

Möten

 • Du kan delta i ett schemalagt möte via möteslänken i e-postinbjudan, via kalenderfliken i Webex-appen eller via e-postpåminnelsen genom att klicka på Delta knappen.

  Delta i mötet som gäst istället för att logga in med dina Webex-inloggningsuppgifter. Se Webex-appen| Delta i ett möte som gäst för mer information.

 • Du kan inte delta i ett spontant möte i utrymmet eftersom du inte ser Delta knappen.

 • Du kan inte starta ett möte i ett Webex för Government-utrymme.

 • Du kan inte visa, dela eller redigera whiteboardtavlor under ett möte.

Samtal

 • Du kan ringa ett samtal direkt i Webex för Government-utrymme.