Din administratör måste aktivera den här funktionen. Om du använder Webex för myndigheterkan du lägga till en kommersiell användare i ett utrymme. Kommersiella användare kan inte lägga till någon som använder Webex för myndigheter i utrymmen.

Webex för myndigheters användare

När du använder Webex för myndigheter och samarbetar med någon som använder den kommersiella Webex-apptjänsten kan du:

 • Skapa 1:1-utrymmen med dem och lägg till dem i grupputrymmen.

 • Dela filer och länkar i dessa utrymmen.

 • Bjud in dem till schemalagda möten i dessa utrymmen.

Kommersiella användare

När någon som använder Webex för myndigheter lägger till dig i ett utrymme finns det vissa skillnader i hur du kan interagera i det utrymmet.

Meddelanden

 • Du kan skicka meddelanden, dela filer och länkar, men GIF-filer stöds inte i meddelanden.

 • Du kan inte lägga till bottar eller integreringar i dessa utrymmen.

 • Du kan inte lägga till andra användare i ett Webex för ett myndigheter-utrymme.

 • Du kan inte dela din skärm i ett utrymme.

 • Du kan inte visa, dela eller redigera whiteboardtavlor i ett utrymme.

Meetings

 • Du kan ansluta till ett schemalagt möte via möteslänken i e-post inbjudan, via kalenderfliken i Webex-appen eller via en påminnelse via e-post genom att klicka på Delta knappen.

 • Du kan inte delta i ett spontant möte i utrymmet eftersom du inte ser knappen Delta.

 • Du kan inte starta ett möte i ett Webex-utrymme för myndigheter.

 • Du kan inte visa, dela eller redigera whiteboardtavlor under ett möte.

Samtal

 • Du kan ringa ett 1:1-samtal i ett 1:1 Webex för ett myndigheters utrymme.