Du kan endast se statusen Kontor i Webex:

  • När du ställer in dina autosvar för out of office i Microsoft Outlook eller ditt out of office- eller semestersvar i Google Kalender, se Autosvar för kontor eller semester för Gmail för mer information.

    Detta är inte samma sak som att välja Inte på kontoret när du schemalägger en avtalad tid eller ett möte.

  • När din kalender är integrerad med Cisco Webex

Kontakta din administratör för att få hjälp om du är osäker på din installation.

Gå till Microsoft Outlook eller Google Kalender för att ställa in dina autosvar.

Din status i Webex uppdateras automatiskt inom 20 minuter och din profilbild visas så här: .

Personerna i din organisation kommer att se din status:

  • När de @mention dig.

  • När de ser ditt namn i utrymmeslistan.

  • Under ditt namn när de skicka ett meddelande till dig direkt.

  • När de ser ditt namn i ett utrymmes kontaktlista.

  • I resultatlistan när de söker efter ditt namn.