1

Klicka på din profilbild och klicka sedan på Inställningar > Allmänt .

2

Under Tillgänglighet och status , avmarkera Visa tillgänglighet och status kryssrutan och klicka sedan på Spara .

1

Klicka på din profilbild och klicka sedan på Inställningar > Allmänt .

2

Under Tillgänglighet och status , avmarkera Visa tillgänglighet och status kryssrutan och klicka sedan på Spara .

1

Tryck på din profilbild och välj sedan Inställningar > Allmänt .

2

Stäng av Dela din status växla.

1

Klicka på din profilbild och klicka sedan på Inställningar > Allmänt .

2

Under Status , avmarkera Visa statusar kryssrutan och klicka sedan på Spara .