Du kan använda Webex skriv bords nav för att dela innehåll från din dator under ett möte. Eftersom Skriv bords navet fungerar som en hubb mellan skärmen och datorn buffrar den presentationen så att du inte avbryter av några förseningar.

Du kan dela innehåll från datorn på två sätt:

  • Trådlös skärm delning – gör att du kan dela innehåll utan kablar. Du samarbetar med dina medarbetare med hjälp av antingen Webex- appen eller med gäst resurs. Den här funktionen är endast tillgänglig om din administratör konfigurerar den.

    En gäst resurs kräver att du anger ett fyrsiffrigt PIN som visas på den externa skärmen. Om du inte använder en skärm bild visas inte PIN.

  • USB-C-indata kallas även kabel delning – gör att du kan dela innehåll med de inkluderade USB-C-kablarna.

När du delar ett ljud direktuppspelas ljudet genom Webex skriv bords navet.


Du måste ansluta en Webex Desk Camera och en sekundär eller extern skärm till din Webex skriv bords hubb för att få de fullt stödda fördelarna med den här funktionen.

Med kabel delning kan du dela innehåll från datorn med en USB-C-kabel. En USB-C-kabel kan vara mer pålitlig än delad kabel om du har stora mängder data.

Innan du börjar

Anslut datorn till din Webex skriv bords hubb med den medföljande USB-C-kabeln.

Anslut skriv bords navet till en skärm bild med de inkluderade USB-C: n för att HDMI kabel.

1

Tryck på dela.

2

Mjuk Tryck på lokal förhands granskning och förhandsgranska ditt innehåll innan du delar det.

3

Tryck på dela i samtal.

4

Tryck på sluta dela när du är klar.

Med gäst delning kan du dela information utan ett Webex konto och utan en tråd bunden anslutning.

Innan du börjar

Anslut Webex skriv bords navet till en skärm bild med den inkluderade USB-C: n för att HDMI kabel.

1

Knacka på Dela. obs! kopplings koden som visas längst ned på skärmen för skriv bords navet och på skärmen för kopplad HDMI skärmen.

2

Gå till devices.webex.com i webbläsaren. Ange parkopplingskoden.

3

Klicka på nästa.

4

Verifiera din identitet med recaptcha.

5

Ange dina 4-siffriga PIN. Din PIN visas på den externa skärmen.

6

Välj platsikonen i webbläsarens adressfält och ge behörighet att dela din skärm.