Starta ett schemalagt möte

När du har öppnat och loggat in på Meetings-appen kan du:

 • Svep åt vänster för Mina möten och tryck på Starta när du vill gå in i mötet

 • Använd röstkommandon via Siri för att starta schemalagda Webex-möten


Cohosts kan inte starta ett möte från mobilappen.

Starta ett direktmöte

Du kan starta ett direktmöte genom att öppna Meetings-appen och trycka på Starta möte.

Du kan delta i ett Webex-möte från din iOS-enhet på något av följande sätt:

1

Logga in på ditt Webex-konto.

2

Gör något av följande:

 • Svep åt vänster för Mina möten och tryck på Delta när du ansluter till mötet.
 • Tryck på Deltai möte, mötesnummer URL:en till det personliga rummet eller värdens användarnamn och tryck sedan på Delta.
 • Om du inte har ett Webex-konto öppnar du Meetings-appenoch trycker på Delta i möte. Ange URL mötesnummer postadressen till eller värdens personliga rum, ange ditt namn och din e-postadress och knacka sedan på Delta.
 • Från iOS-sökningen kan du söka efter dina egna eller nyligen använda personliga rum. Tryck på mötet i sökresultaten för att delta.
 • Tryck på Delta i mötesposten i din iOS-kalender.

   

  Om du inte har appen installerad kan du ändå delta i ljuddelen av mötet.

 • Använd röstkommandon från Siri för att delta i ett möte.
 • I e-postmeddelandet med mötesinbjudan trycker du på den länkade videoadressen för att delta i mötet.

   

  Om du inte har appen installerad kan du ändå delta i ljuddelen av mötet.

 • Om du använder Ford Sync 3 AppLink med Meetingskan du nu se aktiv talare-namnet (inte själva aktiv talare) i bilens instrumentpanel när du deltar i ett möte. Använd din ratt eller kontroller på instrumentpanelen för att slå på AppLink och använd sedan röstkommandon.

Om din webbplatsadministratör har konfigurerat din webbplats för att skicka aviseringar får du aviseringar från appen innan eller när värden startar mötet.

När värdar schemalägger möten kan de tillåta deltagare att ansluta före dem. Värdens namn visas i mötesinformationen förrän värden deltar.

När du deltar i ett möte i någon annans personliga rum kan du vänta i lobbyn tills värden ansluter till eller släpper in dig. När värden ansluter sig eller släpper in dig i rummet kan du delta i mötet. Du kan knacka på Meddela värden för att meddela värden att du väntar i lobbyn.

Anslut till mötets möte genom ljudkonferens bli uppringd på din enhet med hjälp VoIP internet eller genom att ange en videoadress.

Tryck på menyn Ljudanslutningar alternativ för att välja ett ljudalternativ.

 • Använd internet för ljud– du kan använda 3G- eller 4G-dataplanen såvida du inte använder en Wi-Fi-anslutning. När du deltar i ljudkonferens webbplats som endast använder Webex-ljud VoIP ljud kan du använda wide-band-ljud.

   

  Om en mötesdeltagare som inte har wide-band-ljud deltar i ett möte som använder wide-band-ljud nedgraderas ljudet för alla. Meetings ger inget varningsmeddelande innan nedgraderingen.

 • Ring mig– ange ditt telefonnummer.

   

  Om du har aktiverat Ring mig automatiskt i inställningarna för din app blir du uppringd automatiskt.

 • Inringning– ange nummer för inringning som visas. Tryck på Globala nummer för inringning för att visa en lista med inringningsnummer från andra regioner.

  Anteckna accesskoden eller mötesnummer och deltagar-ID. Du måste ange de här numren för att delta i mötet.

  Välj ett av de tillgängliga numren för att delta i mötet och när du uppmanas till det anger du åtkomstkoden eller mötesnummer och deltagar-ID. Om du inte har ditt deltagar-ID trycker du på # för att vänta i lobbyn tills någon i mötet låter dig komma in.


   

  Ditt deltagar-ID ansluter ditt namn till ljudet i mötet. Om du inte anger ditt deltagar-ID kommer din ljudanslutning att visas som en inringande användare i listan över Mötesdeltagare, som är separat från ditt namn och du kan inte styra ljud från programmet.

 • Koppla frånljud – lyssna på samtalet.

Under Inställningar > ljud och video kandu aktivera Hoppa över ljud- och videoförhandsgranskning för att spara standardalternativen för att delta.

Du kan även konfigurera inställningarna så att enheten automatiskt stänger av ljudet för möten som du ansluter till. Aktivera Stäng av ljud vid inträde i inställningarna för din app.

Om du använder iOS 11 eller senare kan du växla mellan ditt anslutna ljud under ett möte. Du kan till exempel använda ett Bluetooth-headset, Bluetooth-högtalare eller enhetens högtalare.

Du kan använda telefonen som stöder Apple CarPlay för att komma Webex Meetings från din instrumentpanel i bilen. Använd alla våra befintliga Siri-kommandon som stöds för att delta i möten såsom " Anslut till nästa möte med Webex" eller "Ring John Smith med Webex".

CarPlay har fullt stöd för SmartDeviceLink (SDL) och icke-SDL-stöd. Du kan delta i möten från din instrumentpanel i bilen med hjälp av röstkommandon via Siri och sedan se ett fullständigt Webex-användargränssnitt under mötet på din instrumentpanel. Det finns funktioner för att stänga av, slå på ljudet och lämna mötet med CarPlay.


Knappen Lägg till samtal inaktiverades i wbs39.6-uppdateringen. Även om knappen är inaktiverad kommer Apple CarPlay förbli tillgänglig.

När du använder iOS 13 är Siri-röstkommandon på bilens instrumentpanel endast tillgängliga när din enhet är olåst. Din enhet måste dock vara låst för att det ska Webex Meetings på bilens instrumentpanel. Mer information om andra kända problem och begränsningar finns här: https://help.webex.com/fsrg4w/Cisco-Webex-Meetings-Mobile-iOS-Release-Notes#reference_71AF549D09E85C4D6B1521A1E05B7848.

1

Använd ett Siri-röstkommando för att starta eller delta i ett möte.

2

För att avsluta mötet knackar du på Avsluta eller säger ett Siri-röstkommando, t.ex. "Lämna Webex-möte ".

Om din webbplatsadministratör har konfigurerat din webbplats för att tillåta den kan du inkludera möte med endast ljud-delta-länkar som deltagare kan använda för att ansluta till mötets ljuddel med ett enda tryck. Ditt möte måste ha stöd för inringande användare och alternativet Exkludera lösenord från inbjudan är avstängt när du schemalägger ditt möte.

Om du är en deltagare knackar du på länken nummer för inringning för att delta i mötet. Om du är värd måste du starta mötet från din Webex-webbplats , skrivbordsappen eller mobilappen.

Starta ett schemalagt möte

När du har öppnat och loggat in på mötesappen sveper du åt vänster Mina möten och trycker sedan på Starta när mötet ska börja.


Cohosts kan inte starta ett möte från mobilappen.

Starta ett direktmöte

Du kan starta ett direktmöte genom att öppna Meetings-appen och trycka på Starta möte.

Du kan delta i ett Webex-möte från din Android-enhet på något av följande sätt:

1

Logga in på ditt Webex-konto.

2

Gör något av följande:

 • Svep åt vänster för Mina möten och tryck på Delta när du ansluter till mötet.
 • Knacka på Deltai möte, mötesnummer URL till personligt rum eller värdens användarnamn och tryck sedan på Delta.
 • Ange en SIP-URI i följande format:
  • <meeting_number>@webex.com för ett schemalagt Webex-möte

  • <personal_room_id>@<sitename>.webex.com för ett direktmöte eller ett schemalagt möte i ett personligt rum

 • Om du inte har ett Webex-konto öppnar du Meetings-appenoch trycker på Delta i möte. Ange URL mötesnummer postadressen till eller värdens personliga rum, ange ditt namn och din e-postadress och knacka sedan på Delta.
 • Sök efter dina egna eller nyligen använda personliga rum. Tryck på mötet i sökresultaten för att delta.
 • Använd Google Assistant-röstkommandon för att delta i ett möte.
 • Använd en Google Home-enhet och Google Assistant-röstkommandon för att delta i ett möte.
 • I e-postmeddelandet med mötesinbjudan trycker du på den länkade videoadressen för att delta i mötet.

   

  Om du inte har appen installerad kan du ändå delta i ljuddelen av mötet.

 • Skanna ett handskrivet eller inskrivet id mötesnummer personligt rum för att delta i ett Webex-möte eller personligt rum.
 • Om du använder Ford Sync 3 AppLink med Meetingskan du använda din ratt eller kontroller på instrumentbrädan för att slå på AppLink och sedan använda röstkommandon.

Om din webbplatsadministratör har konfigurerat din webbplats för att skicka aviseringar får du aviseringar från appen innan eller när värden startar mötet.

När värdar schemalägger möten kan de tillåta deltagare att ansluta till möten före dem. Värdens namn visas i mötesinformationen förrän värden deltar.

När du deltar i ett möte i någon annans personliga rum kan du vänta i lobbyn tills värden ansluter till eller släpper in dig. När värden ansluter sig eller släpper in dig i rummet kan du delta i mötet. Du kan knacka på Meddela värden för att meddela värden att du väntar i lobbyn.

Anslut till mötets möte genom ljudkonferens bli uppringd på din enhet med hjälp VoIP internet eller genom att ange en videoadress.

Tryck på menyn Ljudanslutningar alternativ för att välja ett ljudalternativ.

 • Använd internet för ljud– du kan använda 3G- eller 4G-dataplanen såvida du inte använder en Wi-Fi-anslutning. När du deltar i ljudkonferens webbplats som endast använder Webex-ljud VoIP ljud kan du använda wide-band-ljud.

   

  Om en mötesdeltagare som inte har wide-band-ljud deltar i ett möte som använder wide-band-ljud nedgraderas ljudet för alla. Meetings ger inget varningsmeddelande innan nedgraderingen.

 • Ring mig– ange ditt telefonnummer.

   

  Om du har aktiverat Ring mig automatiskt i inställningarna för din app blir du uppringd automatiskt.

 • Inringning– ange nummer för inringning som visas. Tryck på Globala nummer för inringning för att visa en lista med inringningsnummer från andra regioner.

  Anteckna accesskoden eller mötesnummer och deltagar-ID. Du måste ange de här numren för att delta i mötet.

  Välj ett av de tillgängliga numren för att delta i mötet och när du uppmanas till det anger du åtkomstkoden eller mötesnummer och deltagar-ID. Om du inte har ditt deltagar-ID trycker du på # för att vänta i lobbyn tills någon i mötet låter dig komma in.


   

  Ditt deltagar-ID ansluter ditt namn till ljudet i mötet. Om du inte anger ditt deltagar-ID kommer din ljudanslutning att visas som en inringande användare i listan över Mötesdeltagare, som är separat från ditt namn och du kan inte styra ljud från programmet.

 • Koppla frånljud – lyssna på samtalet.

Under Inställningar > ljud och video kandu aktivera Hoppa över ljud- och videoförhandsgranskning för att spara standardalternativen för att delta.

Du kan även konfigurera inställningarna så att enheten automatiskt stänger av ljudet för möten som du ansluter till. Aktivera Stäng av ljud vid inträde i inställningarna för din app.


Beroende på din enhetsmodell kan du eventuellt inte delta i möten via länken möte med endast ljud delta. Se Kända problem och begränsningar (Android) för mer information.

Om din webbplatsadministratör har konfigurerat din webbplats för att tillåta den kan du inkludera möte med endast ljud-delta-länkar som deltagare kan använda för att ansluta till mötets ljuddel med ett enda tryck. Ditt möte måste ha stöd för inringande användare och alternativet Exkludera lösenord från inbjudan är avstängt när du schemalägger ditt möte.

Om du är en deltagare knackar du på länken nummer för inringning för att delta i mötet. Om du är värd måste du starta mötet från din Webex-webbplats, skrivbordsappen eller mobilappen.


Beroende på vilken Android-enhet och e-postapp du använder kan du fortfarande behöva ange ett lösenord för att delta i mötet.