Översikt

Den första kolumnen visar navigeringspanelen, den andra visar listvyn och den tredje visar ditt valda innehåll.

Sidofält

Här hittar du din navigering på appnivå.


Svep åt vänster för att dölja sidopanelen och skapa mer rum för ditt innehåll, och svep åt höger för att öppna sidopanelen igen.

Sök

Längst upp i navigeringsraden knackar du på Sök för att snabbt söka igenom historiken över dina konversationer för att hitta personer, utrymmen du är i, meddelanden du har fått och filer som dubehöver.

Navigering

Du kan enkelt växla mellan avsnittenMeddelanden, Samtal och Möten. För att komprimera eller expandera varje avsnitt knackar du på rullgardingspilen .

Knacka på Redigera för att anpassa innehållet i varje avsnitt så att du snabbt kan hitta det innehåll som är bra att ta del av. I varje avsnitt kan du välja vilka objekt du vill se, eller dra och släppa objekt i den ordning du vill. När du är klar knackar du på Klar.

Status och inställningar

Status och inställningar finns längst ner i sidopanelen. Knacka på din profil för att uppdatera din bild eller ditt namn, få åtkomst till dina inställningar och ställa in din tillgänglighet.

Enheter

Underst i sidofältet kan du även ansluta till en enhet – tryck bara .

Listvy

Här visas en lista över dina utrymmen, team, samtal eller möten, beroende på vilken post du har valt i avsnitten Meddelanden, Samtal eller Möten.

Personer och utrymmen

När du har utrymmeslistan öppen sveper du vänster på ett utrymme eller direktmeddelandeutrymme med en annan person för att se genvägsmenyn och väljer sedan från:

  • Förhandstitt – titta in i utrymmet.

  • Favorit– favorit för utrymmet.

  • Mer—se fler alternativ, såsom: Döljutrymme, Stäng av aviseringar och kopierautrymmeslänken.

Filter

Tryck på längst ner i rumslistan för att se de tillgängliga filtren. Välj sedan ett filter för att visa endast de meddelanden eller utrymmen som du vill se.

Starta en konversation

För att starta en konversation knackar du längst ner i listområdet och väljer Skicka ett direktmeddelande för att skapa ett direktmeddelandeutrymme mellan dig och en annan person, välj Skapa ett utrymme för att starta en gruppkonversation eller välj Skapa ett team för att skapa ett team för dina projekt eller din avdelning, du kan sedan lägga till personer i ditt team.

Innehåll

Här ser du innehåll som matchar ditt val i föregående kolumn. Om du till exempel har valt ett utrymme från utrymmeslistan visas dina meddelanden här.

Aktiviteter

När du är i ett utrymme trycker du på för att komma åt de olika aktiviteter du kan göra:

Personer– se vilka som finns i utrymmet.

Innehåll:

  • Filer- hitta dina delade filer, bilder och videor.

  • Whiteboardtavlor– skapa och dela innehåll på whiteboardtavlor.

  • Länkar-visa alla länkar som delas i utrymmet.

  • Inspelningar– se alla inspelningar som har delats i utrymmet.

Pin-kod – visa meddelanden som är fästa i utrymmet.

Schemalägg– skapa ett möte från utrymmet eller hämta en lista över möten som schemalagts för utrymmet.

Info– se utrymmesinformation.