Audiocodes MP-1288 manuella omkonfigurations procedurer som är bifogade är proceduren manualer, Firmware-filer och standardWebex Calling -konfigurationsfiler, som krävs för manuell tillägg av Audiocodes-MP-1288 till Webex Calling -tjänsten.

Den här proceduren bör endast användas om du inte har köpt/lånat Audiocodes-MP-1288 direkt via tjänste leverantören, eftersom Webex Calling fabriks leverans enheter redan har kon figurer ats med rätt firmware-och konfigurationsfiler.


Kontrol lera att den fasta program varan på din enhet matchesF 7.20 A. 202.203 innan du fortsätter med den manuella omkonfigurations processen. Annars kommer enheten inte att kunna ansluta till konfigurations servern. Webex Calling versionen av den fasta program varan för Audiocodes ATA är kopplad till nedan.

Det är viktigt att notera att Webex Calling använder patentskyddade versioner av Audiocodes ATA-programvaran i kombination med Audiocodes-ATAs. Eftersom den här program varan kanske inte är lätt tillgänglig för slutanvändare har vi bifogat dem till den här artikeln.

 • Webex Calling metod för manuell omkonfiguration:

  • AudioCodes MP-1288 ATA manuell konfigurations förfarande Webex samtal . doc

 • filer med Webex Calling egna program: (Fast program vara som ingår i en och samma. ZIP-fil)

  • Audiocodes MP-1288-enheter = Firmware_AudioCodes_MP1288. zip-innehåller MP1288_SIP_F7.20A. 202.203. CMP

 • Webex Calling standardfiler för konfiguration: (Konfigurationsfiler finns i en och samma fil. ZIP-fil)

  • Audiocodes MP-1288 = FlashFiles_Audiocodes_MP1288. zip – innehåller MP-1288-Flash-(REGION). ini

Om du behöver hjälp med att lägga till din Audiocodes ATA i Webex Calling tjänsten ska du kontakta kund tjänst teamet för att få hjälp.

 • Följande filer finns här:

  • AudioCodes MP-1288 ATA manuell omkonfigurations procedur. pdf

  • LTRT-28020 MP-1288 hand bok för installation av maskin vara. pdf

  • FlashFiles_Audiocodes_MP1288. zip

  • Firmware_AudioCodes_MP1288. zip

  • MP-1288 CANADA Flash-fil