Windows

Mac OS X

Linux

Vara värd för möten

X

X

X

Delta i möten

X

X

X

Delta i telekonferens före värd

X

X

X

Indikator för Deltagare redo

X

X

X

Fliken Snabbstart (för att bjuda in och påminna mötesdeltagare)

X

X

Skicka mötesavskrift

X

Power Panels (låter deltagarna se helskärmsvyer när värden använder kontrollerna för hantering av mötesaktiviteter utan att någon annan ser det).

X

X

Programdelning och kommentarer

X

X

X

Skrivbordsdelning och kommentarer

X

X

X

Fil- och whiteboard-delning och kommentarer

X

X

X

Fjärrkontroll av skrivbord

X

X

X

Fjärrkontroll av program

X

X

X

Fjärrkontroll av webbläsare

X

X

X

Fjärrkontroll av skrivbord

X

X

X

Microsoft PowerPoint-animeringar och -övergångar

X

Endast visning

Endast visning

Spela upp presentationer automatiskt

X

X

X

Gå vidare automatiskt i presentationer

X

X

X

Chatta

X

X

X

Högkvalitativ video

X

X

Endast visning

Högupplöst video

X

X

Visning av högupplöst helskärmsvideo

X

X

Videoväxling mellan aktiva talare

X

X

X

Avlasta videobearbetning till GPU

X

X

Stöd för flera bildskärmar

X

Självvisning under videosändning

X

X

Webex-ljud

X

X

X

Personliga konferenser

X

X

X

Integrerad internettelefoni (VoIP)

X

X

X

Spela in till moln och dator (MP4)

X

X

X

Fristående uppspelning (WRF)


 

WRF-spelaren stöds inte för Mac 10.15 och senare.

X

X

Fristående uppspelning (ARF)

X

X

Uppspelning i webbläsare (WRF/ARF)

X

X

X

Redigera inspelningar (WRF)

X

Omröstning

X

X

X

Utskrift

X

Filöverföring (Med grundläggande överföring kan du publicera filer i ett separat fönster där deltagarna kan hämta dem. Med avancerad överföring kan du överföra filer och mappar till och från en annan persons dator.)

Grundläggande och avancerad

Grundläggande

Grundläggande

Anteckningar och dold textning

X

X

X

Fliken Anpassad information

X

Integrering av Microsoft Outlook (32- och 64-bitars)

X

Windows

Mac OS X

Linux

Vara värd för händelser

X

X

X

Delta i händelser

X

X

X

Delta i telekonferens före värd

X

X

X

Fliken Snabbstart (för att bjuda in och påminna mötesdeltagare)

X

X

Indikator för Deltagare redo

X

Power Panels (låter deltagarna se helskärmsvyer när värden använder kontrollerna för hantering av mötesaktiviteter utan att någon annan ser det).

X

X

Diskussionsdeltagare

X

X

X

Vanliga frågor

X

X

X

Programdelning och kommentarer

X

X

X

Skrivbordsdelning och kommentarer

X

X

X

Fil- och whiteboard-delning och kommentarer

X

X

X

PowerPoint-animeringar och -övergångar

X

Endast visning

Endast visning

Spela upp presentationer automatiskt

X

X

X

Gå vidare automatiskt i presentationer

X

X

X

Chatta

X

X

X

Högkvalitativ video

X

X

Endast visning

Högupplöst video

Visning av helskärmsvideo med video av hög kvalitet

X

X

X

Videoväxling mellan aktiva talare

X

X

X

Avlasta videobearbetning till GPU

Självvisning under videosändning

X

X

Webex-ljud

X

X

X

Integrerad internettelefoni (VoIP)

X

X

X

Spela in till moln och dator (MP4)

X

X

X

Fristående uppspelning (WRF)


 

WRF-spelaren stöds inte för Mac 10.15 och senare.

X

X

Fristående uppspelning (ARF)

X

X

Uppspelning i webbläsare (WRF/ARF)

X

X

X

Redigera inspelningar (WRF)

X

Omröstning

X

X

X

Utskrift

X

Filöverföring (Med grundläggande överföring kan du publicera filer i ett separat fönster där deltagarna kan hämta dem. Med avancerad överföring kan du överföra filer och mappar till och från en annan persons dator.)

Grundläggande och avancerad

Grundläggande

Grundläggande

Fliken Anpassad information

X

Integrering av Microsoft Outlook (32- och 64-bitars)

X

Windows

Mac OS X

Linux

Vara värd för utbildningsmöten

X

X

X

Delta i utbildningsmöten

X

X

X

Delta i telekonferens före värd

X

X

X

Indikator för Deltagare redo

X

X

X

Privata möten

X

X

X

Praktiska labbsessioner

X

X

Vanliga frågor

X

X

X

Fliken Snabbstart (för att bjuda in och påminna mötesdeltagare)

X

X

Power Panels (låter deltagarna se helskärmsvyer när värden använder kontrollerna för hantering av mötesaktiviteter utan att någon annan ser det).

X

X

Programdelning och -antation

X

X

X

Skrivbordsdelning och -antation

X

X

X

Fil och whiteboarddelning och antation

X

X

X

Skrivbordsdelning

X

X

X

Fjärrkontroll av program

X

X

X

Fil och whiteboarddelning och antation

X

X

X

PowerPoint-animeringar och -övergångar

X

Endast visning

Endast visning

Spela upp presentationer automatiskt

Chatta

X

X

X

Högkvalitativ video

X

X

Endast visning

Högupplöst video

X

X

Visning av helskärmsvideo med video av hög kvalitet

X

X

Videoväxling mellan aktiva talare

X

X

X

Avlasta videobearbetning till GPU

Självvisning under videosändning

X

X

Webex-ljud

X

X

X

Integrerad internettelefoni (VoIP)

X

X

X

Inspelning på klientsida (WRF)

X

Nätverksbaserad inspelning (ARF)

X

X

X

Fristående uppspelning (WRF)


 

WRF-spelaren stöds inte för Mac 10.15 och senare.

X

X

Fristående uppspelning (ARF)

X

X

Uppspelning i webbläsare (WRF/ARF)

X

X

X

Redigera inspelningar (WRF)

X

Omröstning

X

X

X

Offlineredigerare för omröstningar

X

Döpa om flikar (för fildelning och omröstningar)

X

X

Utskrift

X

Filöverföring (Med grundläggande överföring kan du publicera filer i ett separat fönster där deltagarna kan hämta dem. Med avancerad överföring kan du överföra filer och mappar till och från en annan persons dator.)

Grundläggande

Grundläggande

Grundläggande

Multimediafiler

X

Flytande ikonfält

X

X

Integrering av Microsoft Outlook (32- och 64-bitars)

X

Windows

Linux

Vara värd för supportsession

X

X

Delta i supportsession

X

X

Spela in sessioner

X

Ansluta till fjärrdator

X

X

Skrivbordsdelning och kommentarer

X

X

Fildelning och kommentarer

X

Fjärrutskrift

X

Chatta

X

X

Starta om fjärrdator och återanslut (säkert läge)

X

Visa användares systeminformation

X

Begränsad

Logga in som en annan användare

X

Högkvalitativ video

X

Högupplöst video

Visning av helskärmsvideo med video av hög kvalitet

Ja, men utan miniatyrer

Videoväxling mellan aktiva talare

Avlasta videobearbetning till GPU

Självvisning under videosändning

Webex-ljud

X

X

Inspelning på klientsida (WRF)

X

Nätverksbaserad inspelning (ARF)

X

X

Fristående uppspelning (WRF)


 

WRF-spelaren stöds inte för Mac 10.15 och senare.

X

Fristående uppspelning av ARF)

X

Uppspelning i webbläsare (WRF/ARF)

X

X

Redigera inspelningar (WRF)

X

Integrerad internettelefoni (VoIP)

X

X

Filöverföring (Med grundläggande överföring kan du publicera filer i ett separat fönster där deltagarna kan hämta dem. Med avancerad överföring kan du överföra filer och mappar till och från en annan persons dator).

Grundläggande och avancerad

Grundläggande