Som fullständig administratör kan du lägga till och uppdatera betalnings metoder för din organisation från Control Hub. Detta kan vara användbart om ditt kredit kort snart upphör att gälla eller om din faktura kommer fram och du vill ändra filens kort. Fakturerings information visas endast för betalda prenumerationer och inte för prov periods konton. Fakturerings information är endast tillgänglig för kunder som köpte prenumerationer från Webex.com. Om du har köpt Webex-prenumerationer från en partner kontaktar du den partnern för fakturerings information.

1

Från kundvyer i https://admin.webex.comväljer du byggnads ikonen .

2

Välj fakturerings information.

Om det finns fler än ett kredit kort i fakturerings informationenkommer det som tilldelas som standard betalnings metod att användas för nästa betalning.