1

Klicka på profilbild och gå sedan till Inställningar > ringa .

2

Bläddra till Self Care Portal och klicka sedan på länken.

Kom åt din information och gör de ändringar du behöver.

1

Klicka på profilbild och gå sedan till Inställningar > ringa .

2

Bläddra till Self Care Portal och klicka sedan på länken.

Kom åt din information och gör de ändringar du behöver.

Innan du börjar

Du måste ha samtal i Webex (Unified CM). Om du är osäker på vilken samtalstjänst du har kan du ta reda på vilken samtalstjänst duhar.

Knacka på profilbild, gå till Samtal och knacka sedan på ÖppnaSjälvhjälp.

Kom åt din information och gör de ändringar du behöver.