Skriv bords programmet Webex Meetings och produktivitetsverktyg har två separata paket för WBS 39.10 och senare versioner. Mer information finns i Webex Meetings Skriv bords program och produktivitetsverktyg installations mat ris.

WBS33 användare med Webex produktivitetsverktyg

Tidigare installationsmetod

Så här hämtar du den nya skrivbordsappen

Påverkan på andra integreringar (MS Outlook, MS Office, IE, IBM Lotus Notes, snabbmeddelanden)

Behövs adminrättigheter för datorn?

Hämta och installera manuellt

Hämta och installera det nya paketet manuellt

Följer integrationsinställningarna i webbplatsadmin

Ja

Automatisk uppgradering (Automatisk uppdatering PÅ i webbplatsadministration)

Följer integrationsinställningarna i webbplatsadmin

Nej

Behåll den aktuella versionen av Webex produktivitetsverktyg (Automatisk uppdatering AV i webbplatsadministration)

Ingen

Ej tillämpligt

MSI-massdistribution

Massdistribuerad med nya skrivbordsappen MSI

Följer parametrarna som anges i kommandoraden

Nej

Automatisk uppgradering (Automatisk uppdatering PÅ i webbplatsadministration)

Följer parametrarna som anges i kommandoraden för första distribution

Nej

Behåll den aktuella versionen av Webex produktivitetsverktyg (Automatisk uppdatering AV i webbplatsadministration)

Ingen

Ej tillämpligt

WBS33-användare utan Webex produktivitetsverktyg

Tidigare installationsmetod

Så här hämtar du den nya skrivbordsappen

Påverkan på andra integreringar (MS Outlook, MS Office, IE, IBM Lotus Notes, snabbmeddelanden)

Behövs adminrättigheter för datorn?

Automatisk hämtning eller manuell installation av mötesprogram

När Windows-användare loggar in på en Webex-möteswebbplats och startar eller deltar i ett möte hämtas skrivbordsappen automatiskt och startas efter mötet. (Automatisk hämtning och installation är PÅ som standard för alla webbplatser)

Följer integrationsinställningarna i webbplatsadmin

Nej

Mac-användare får endast den nya mötesappen

Ingen

Nej

MSI-massdistribution

Hämta och installera det nya paketet manuellt

Följer integrationsinställningarna i webbplatsadmin

Ja

Massdistribuerad med nya skrivbordsappen MSI

Följer parametrarna som anges i kommandoraden

Nej

Nya användare av Webex-inloggning som aldrig hade produktivitetsverktyg eller Skriv bords programmet (WBS 33.2 och senare installations program)


Om användare har en WBS33 eller en senare version av Webex produktivitetsverktyg eller Skriv bords programmet installerat kommer de att stanna kvar på sin nuvarande version. De kommer inte att hämta den senaste versionen av Skriv bords programmet automatiskt.

Tidigare installationsmetod

Så här hämtar du den nya skrivbordsappen

Påverkan på andra integreringar (MS Outlook, MS Office, IE, IBM Lotus Notes, snabbmeddelanden)

Behövs adminrättigheter för datorn?

Ingen

När Windows-användare loggar in på en Webex-möteswebbplats och startar eller deltar i ett möte hämtas skrivbordsappen automatiskt och startas efter mötet. (Automatisk hämtning och installation är PÅ som standard för alla webbplatser)

Följer integrationsinställningarna i webbplatsadmin

Nej

Mac-användare får endast den nya mötesappen

MSI-massdistribution

Hämta och installera det nya paketet manuellt

Följer integrationsinställningarna i webbplatsadmin

Ja

Massdistribuerad med nya skrivbordsappen MSI

Följer parametrarna som anges i kommandoraden

Nej

Nya Webex-gäst användare som aldrig hade Webex produktivitetsverktyg eller Skriv bords programmet (WBS 39.4 och senare installations program)


Om användare har en WBS33 eller en senare version av Webex produktivitetsverktyg eller Skriv bords programmet installerat kommer de att stanna kvar på sin nuvarande version. De kommer inte att hämta den senaste versionen av Skriv bords programmet automatiskt.

Tidigare installationsmetod

Gäst upplevelsen tillhandahålls på Webex-webbplatsen

Så här hämtar du den nya skrivbordsappen

Påverkan på andra integreringar (MS Outlook, MS Office, IE, IBM Lotus Notes, snabbmeddelanden)

Behövs adminrättigheter för datorn?

Ingen

Tillgänglig för den webbplats som användare ansluter till mötet

När Windows-användare ansluter till ett möte hämtas Skriv bords programmet automatiskt och startas efter mötet

Följer integrationsinställningarna i webbplatsadmin

Nej

Mac-användare får endast den nya mötesappen

Ej tillgängligt för den webbplats som användare deltar i mötet

Windows-användare kommer endast att få den nya appen i mötet

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Mac-användare får endast den nya mötesappen

Hämta och installera det nya paketet manuellt

Följer integrationsinställningarna i webbplatsadmin

Ja

Mass distribuerad med nytt Skriv bords programs-MSI till Windows-användare

Följer parametrarna som anges i kommandoraden

Nej


Gäst upplevelsen tillhandahålls på Webex-webbplatsen som standard. Om gäst upplevelsen inte är tillgänglig kontaktar du supporten för att få hjälp.