I appens sidhuvud väljer du enheten du är ansluten till och justerar sedan enhetens ljud och video efter behov.

I utrymmeslistan trycker du på och justerar sedan enhetens ljud och video efter behov.