W nagłówku aplikacji wybierz urządzenie, do którego masz połączenie, a następnie w razie potrzeby dostosuj dźwięk i wideo urządzenia.

Na liście spacje naciśnij, a następnie w razie potrzeby dostosuj dźwięk i obraz urządzenia.