Cisco Webex länkning är en tvåstegsprocess. I det första steget länkas din WebEx-webbplats till Cisco Webex Control Hub och du får tillgång till avancerad analys. Det här steget är tillräckligt om du enbart vill använda analys med dina WebEx-webbplatser. I det andra steget registreras dina WebEx-användare i Cisco Webex Teams. Det här steget behövs bara om du vill ha ett enkelt sätt att registrera dina användare i Webex Teams, vilket ger tillgång till mötes- och meddelandefunktioner.


Om användarna redan är registrerade i Webex Teams måste de ändå länkas till sitt WebEx-konto för att få tillgång till den nya mötesupplevelsen i Webex Teams-appen.

Advanced Analytics

Med Advanced Analytics har du tillgång till olika rapporter i Cisco Webex Control Hub. Du kan skapa dagliga, veckovisa och månatliga rapporter för att få användbar information rörande engagemang, ljudanvändning och mätning av möteskvalitet. Du kan bläddra igenom fältet för rapportförhandsgranskning och zooma in en vy för varje alternativ. Pro Pack-kunder får tillgång till mer detaljerad analys, inklusive information om mötesdiagnostik för 7 dagar, långsiktig historisk rapportering och mycket annat.

Lära sig att Felsöka Cisco Webex-möten i Cisco Webex kontroll Hub.

Den nya Webex Teams-mötesupplevelsen

Webex Teams erbjuder nu en ny mötesupplevelse när du deltar i möten. Den nya mötesupplevelsen bygger på en uppsättning funktioner som ger Webex Teams samma grundläggande funktioner som Cisco Webex Meetings- och WebEx-möten i personliga rum. Här följer ett urval av de funktioner som ingår i den nya mötesupplevelsen.

  • När det gäller WebEx-möten och möten i personliga rum kan värdarna starta och hålla i möten direkt från Webex Teams-appen och använda samma kontroller för inspelning och hantering av möten som i WebEx-appen.
  • När du deltar i eller startar ett WebEx-möte från Webex Teams kan du använda ljudalternativ för telefon inklusive Inringning och Ring mig, beroende på dina WebEx-kontoinställningar.
  • Starta Webex Teams-möten från utrymmen som har samma grundläggande WebEx-mötesfunktioner, som inspelning och telefonljudalternativ, inklusive Inringning och Ring mig, beroende på dina WebEx-kontoinställningar. Gäster kan dessutom delta i möten utan att skapa ett Webex Teams-konto.

Läs mer om den Möten erfarenhet i Cisco Webex team.

Webex Teams Meddelanden

Webex Teams gör det enkelt att dela eller hitta information, ställa frågor och fatta snabba beslut. Dina meddelanden och filer är tillgängliga i samma utrymme som du startar dina möten från. Håll ordning med ett utrymme för varje projekt eller samtal – du kan skapa så många utrymmen som du behöver. Vi vet att du använder många appar, så vi håller Webex Teams öppet och arbetar med många utvecklare för att ge dig åtkomst till integreringar och botar.

Ta reda på mer om Cisco Webex-meddelanden här.

Påbörja länkningsprocessen

Om du har bestämt dig för att dra nytta av ovanstående Webex Teams-funktioner kan du börja med den här artikeln för att komma igång med inskrivningsprocessen.