allmän bild av Webex-bottar

Bilden ovan visar exempel på Cisco-utvecklade bottar som används.

Bottar i Webex-appen

Bottar kan hjälpa till att utöka Webex-appens funktionalitet till att omfatta en app från tredje part. Du kan lägga till bottar i Webex App-utrymmen och interagera direkt med appen från tredje part från utrymmet. När du har lagt till boten i utrymmet kan du skicka en help meddelandet till bot och svaret innehåller de kommandon som bot stöder.

Du kan lägga till en bot i alla typer av utrymme; lägg till en bot i ditt projektutrymme med andra personer och interagera direkt med appen från tredje part från ditt utrymme. Eller så kan du skapa ett utrymme med bara dig och boten för att interagera med appen från tredje part.

Webex App Hub innehåller en katalog av bottar och appar som utvecklas av Cisco- och tredjepartsutvecklare.

Kort i Webex-appen

Bottar kan presentera information i Webex-appen på olika sätt. Men genom att använda kort blir det lättare för användare att interagera direkt med bots svar på ett kommando. Du kan välja från nedrullningsmenyer, använda knappar och till och med använda textfält för att uppdatera och samla in information.

Mer information om kortramverk finns i https://developer.webex.com/blog/new-buttons-cards.

Du kan rapportera alla problem på bot med kort för att devsupport@webex.com

Du kan lägga till smartsheet-boten i alla Webex App-utrymmen .

1

Gå till Meddelanden och välj ett utrymme för att lägga till smartsheet-boten.


 

Du kan även skapa ett nytt utrymme med bara smartsheet-boten.

2

Välj personer, klicka på Lägg till personer och ange namnet på smartmallsboten: smartsheet.bot@webex.bot.

3

Klicka på Länka smartsheet-konto, logga in med informationen om ditt Smartsheet-konto och välj ett behörighetsnamn.

4

I Webex App-utrymmet ange help och skicka meddelandet.


 

Om du är i ett grupputrymme måste du nämna bot direkt genom att skriva @smartsheet help.

Du kan skapa nya aviseringar eller hantera befintliga aviseringar för att ändringar ska meddelas direkt i Webex-appen.

1

I utrymmet med Smartsheet-boten anger du help och skicka meddelandet.

2

Klicka på Hantera aviseringar så returnerar bot en länk för att hantera aviseringar från din webbläsare. Välj en aviseringstyp eller redigera en befintlig avisering:

3

Ange ett namn på din avisering, välj din auktorisering och konfigurera de återstående aviseringsinställningarna.

4

Anpassa vilka aviseringsutlösta för meddelanden om uppdatering av kalkylblad

Du kan söka efter information om kalkylbladet med hjälp av smartsheet-boten.

1

I utrymmet med bot, ange hjälp och skicka meddelandet.

2

Klicka på Sök och skriv in vilket fil du vill söka efter.

När du hittar kalkylbladet kan du snabbt lägga till en kommentar, dela kalkylbladet med andra eller lägga till en rad längst ner på bladet.