allmän bild av Webex-bottar

Exempel på Cisco-utvecklade bottar som används.

Bottar i Webex-appen

Bottar kan hjälpa till att utöka Webex-appens funktionalitet till att omfatta en app från tredje part. Du kan lägga till bottar i Webex App-utrymmen och interagera direkt med appen från tredje part från utrymmet. När du har lagt till boten i utrymmet kan du skicka en help meddelandet till bot och svaret innehåller de kommandon som bot stöder.

Du kan lägga till en bot i alla typer av utrymme; lägg till en bot i ditt projektutrymme med andra personer och interagera direkt med appen från tredje part från ditt utrymme. Eller så kan du skapa ett utrymme med bara dig och boten för att interagera med appen från tredje part.

Webex App Hub innehåller en katalog av bottar och appar som utvecklas av Cisco- och tredjepartsutvecklare.

Kort i Webex-appen

Bottar kan presentera information i Webex-appen på olika sätt. Att använda kort gör det lättare för användare att interagera direkt med bots svar på ett kommando. Du kan välja från nedrullningsmenyer, använda knappar och till och med använda textfält för att uppdatera och samla in information.

Mer information om kortramverk finns i https://developer.webex.com/blog/new-buttons-cards.

Rapportera alla problem på boten med kort för att devsupport@webex.com.

Innan du ställer in meddelanden för ditt Meddelandekonto måste du lägga till bot Enrly i ett utrymme och länka ditt konto. Du kan lägga till Bot Enrly i ett grupputrymme eller så kan du skapa ett direktutrymme för boten Upplysning.

1

Om du vill lägga till boten Enverst i ett grupputrymme går du till Meddelanden och väljer det utrymme som du vill använda för Meddelandeaviseringar.


 

Om du vill skapa ett direkt utrymme för Robotly-boten anger du Bonusly.bot@webex.bot i sökfältet .

2

Välj personer, klicka på Lägg tillpersoner och ange namnet på botEnly: Bonusly.bot@webex.bot.

Boten skapar ett direkt utrymme med ett välkomstmeddelande.

3

Klicka på Länka konto i välkomstmeddelandet.

4

Gå till den webbsida som öppnas och utför stegen för att ge Webex-appen åtkomst till ditt Harbly-konto.

Den här boten skickar en framgångsavisering till dig i utrymmet. Meddelandet innehåller också en Hantera aviseringar-knapp , som du kan använda för att ställa in din avisering.
5

Om du vill ha mer information kan du be bot om hjälp:

  • I ett grupputrymme som innehåller bot, ange @Bonusly hjälp och skicka.
  • I ett direkt utrymme med bot, ange hjälp och skicka.
Boten skickar ett meddelande med en lista över kommandon som stöds.

Efter att du har lagt till Bot Enrly i ett utrymme och kopplat ditt konto kan du skapa ditt meddelande. Varje gång du får ett meddelande i Gör det får du ett meddelande i det valda utrymmet.

1

Hantera aviseringar från ett grupputrymme eller från ett direktutrymme med boten Gör så här:

  • Om grupproboten är i ett grupputrymme anger du @Bonusly hjälp och skickar meddelandet.

  • Om hemboten är i ett direkt utrymme anger du hjälp och skickar meddelandet.

– Boten Har skickat ett meddelande med en Hantera aviseringar-länk .
2

Klicka på länken Hantera aviseringar för att öppna meddelandelistan.

3

Välj meddelandet och klicka på Spara för att spara dina inställningar.

4

Om du vill visa eller redigera dina aviseringar i Instrumentpanel för gör du det genom att klicka på Instrumentpanel .

Instrumentpanelen är ett webbaserat verktyg som du kan använda för att skapa och redigera meddelanden. Där visas även alla dina utrymmen som innehåller Datorly-boten.

Nästa steg

Om du behöver hjälp eller har några frågor angående bottar i Webex-appenkan du kontakta devsupport@webex.com.