När du flyttar ett utrymme till ett team anses alla som inte redan är med i teamet vara gäster. De kommer inte att kunna använda andra teamutrymmen.

Du kan inte flytta ett utrymme till ett team om:

  • Utrymmet är modererat, men du är inte en moderator.

  • Utrymmet är en del av ett annat team.

  • Utrymmet modereras, men utrymmets moderatorer är inte medlemmar i det avsedda teamet.

1

I utrymmet klickar du på Utrymmesinformation och väljer sedan Lägg till detta utrymme i ett team.

2

Välj ett team och klicka på Lägg till.

1

I utrymmet klickar du på Utrymmesinformation och väljer sedan Lägg till detta utrymme i ett team.

2

Välj ett team och klicka på Lägg till i teamet.


 

Du kan också högerklicka på ett utrymme i din utrymmeslista och välja Lägg till detta utrymme till ettteam.

1

I utrymmet går du till aktivitetsmenyn, knackar på Info och därefter på Lägg till detta utrymme i ettteam.

2

Välj ett team och tryck sedan på OK.

1

I utrymmet går du till aktivitetsmenyn, knackar på Info och därefter på Lägg till detta utrymme i ettteam.

2

Välj ett team och knacka sedan på LÄGG till.

1

I utrymmet klickar du på och väljer sedan Lägg till utrymme i team.

2

Om ditt utrymme modereras väljer du Ta bort moderatorer och upprepar steg 1.

3

Välj ett team och klicka på Klar.