När du flyttar ett utrymme till ett team kommer alla som inte redan ingår i teamet att betraktas som gäst. De kommer inte att kunna använda andra teamutrymmen.

Du kan inte flytta ett utrymme till ett team om:

  • Utrymmet är modererat, men du är inte moderator.

  • Utrymmet är en del av ett annat team.

  • Utrymmet är modererat, men utrymmesmoderatorerna är inte medlemmar i det riktade teamet.

1

Klicka på Utrymmesinformation i utrymmet och välj sedan Lägg till det här utrymmet i ett team.

2

Välj ett team och klicka på Lägg till.

1

Klicka på Utrymmesinformation i utrymmet och välj sedan Lägg till det här utrymmet i ett team.

2

Välj ett team och klicka på Lägg till i teamet.


 

Du kan även högerklicka på ett utrymme i utrymmeslistan och välja Lägg till det här utrymmet i ett team.

1

Gå till aktivitetsmenyn i utrymmet, tryck på Info och tryck sedan på Lägg till det här utrymmet i ett team.

2

Välj ett team och tryck sedan på OK.

1

Gå till aktivitetsmenyn i utrymmet, tryck på Info och tryck sedan på Lägg till det här utrymmet i ett team.

2

Välj ett team och tryck sedan på LÄGG TILL.

1

Klicka i utrymmetoch välj sedan Lägg till utrymme i teamet.

2

Om ditt utrymme är modererat väljer du Ta bort moderatorer och upprepar steg 1.

3

Välj ett team och klicka på Klart.