1

Gå till Inställningar , välj Alternativ > Samtal och välj Starta alltid samtal med video eller Starta aldrig samtal med video. Du kan ändra dessa inställningar så ofta du vill.

2

Välj Verkställ och sedan OK.

Gå till Jabber > Inställningar > Samtal och välj Starta alltid mina samtal med video. Du kan ändra denna inställning så ofta du vill.