Symbol

Beskrivning

1

Visa och ändra tillgänglighetsstatus.

2

Visa missade samtal och samtalskontakter i listan Senaste.

3

Visa mottagna meddelanden och svara på dem med förinställda meddelanden, smileys eller Siri.