I avsnittet Insights på din Webex webbplats start sida kan du se ett diagram över möten som du nyligen har varit värd för och antalet deltagare i dessa möten.

Insikter

Sidan insikter har två diagram:

  • Möten som jagär värd för – visar hur många möten som du har varit värd för, inklusive totalt antal minuter som har lagts till i dessa möten Den inkluderar också vecko genomsnittet för antalet möten och deras varaktighet.

    Klicka på listpilen ovanför diagrammet om du vill ändra tids ramen för diagrammet.

  • Deltagare i möten som jagär värd för – visar hur många deltagare som deltar i dina möten, Genomsnittligt antal Mötes deltagare och möten med de mest och minsta deltagarna.

    Klicka på listpilen ovanför diagrammet om du vill ändra tids ramen för diagrammet.

Sidan insikter