Webex sitesi ana sayfanızın bilgiler bölümünde, son zamanlarda düzenlediğiniz toplantıların bir grafiğini ve bu toplantılarda katılımcı sayısını görebilirsiniz.

Insights

Bilgiler sayfasında iki grafik vardır:

  • Düzenlediğim toplantılar-Bu toplantılarda harcanan toplam dakika dahil olmak üzere, kaç toplantı düzenlediğinizi gösterir. Ayrıca, Toplantı sayısı ve süreleri için de haftalık ortalamayı içerir.

    Grafiğin üzerindeki açılır oka tıklayarak grafiğin zaman dilimini değiştirin.

  • Düzenlediğim toplantılarda katılımcılar, toplantılarınızda kaç katılımcının olduğunu, ortalama katılımcı sayısını ve en fazla ve en az katılımcıya sahip toplantıları gösterir.

    Grafiğin üzerindeki açılır oka tıklayarak grafiğin zaman dilimini değiştirin.

Bilgiler sayfası