Inledning

Partner Connect – Anslutningsformulär (PQ) används av Cisco för att aktivera partneranslutning med en Webex Calling dedikerad instans. Frågeformuläret tillhandahålls i arbetsboksformat och används som ett verktyg för utbyte av teknisk information mellan Cisco och partner. PQ krävs per geografiskt område (AMER, EMEA, APAC, AUS). Cisco arbetar med partnern för att fylla i frågeformuläret.

Anslutningsalternativen inkluderar:

  • PartnerConnect (aggregerad partneranslutning)

  • PartnerConnect via Direct Connect

  • Partner Connect via Equinix Cloud Exchange (ECX)

  • PartnerConnect via en återkoppling av direkt och ECX

Ytterligare information om partneranslutning finns i den dedikerade instansanslutningen – partneranslutningsguiden .

Se frågeformuläret för dedikerade partneranslutningsformuläret för arbetsboken som gör det möjligt för partner att utbyta teknisk information med Cisco i syfte att ansluta till dedikerad instans.

Arbetsbok, allmän översikt

Följande måste slutföras i PQ-processen:

1

Fyll i informationsbladet Om allmän kontakt.

2

Fyll i informationsarket för datum för partner beredskap.

3

Fyll i arbetsbladet för partneranslutning beroende på om anslutningstypen är Direct, Cloud Exchange (ECX) eller en av båda anslutningarna.

4

Tillhandahåll fullständig PQ till Cisco.

Arbetsbladsinstruktioner

Slutför följande steg för att skapa en anslutning:

1

Fyll i informationen i arbetsbladet för partneranslutning och välj Direkt, ECX eller en för båda för anslutningstypen.

2

För Direct Connect tillhandahåller Cisco en fullmakt (LOA) för två kretsar per datacenter för respektive region.

3

Alla anslutningsbegäranden går via en intern Cisco-granskning innan den godkänns.

4

Partner:

  • Fungerar med Equinix för att slutföra ledningarna enligt LOA

  • Visar en bekräftelse av de fullständiga korsanslutningarna till Cisco via e-post (för direkttyp)

  • Slutför konfigurationen av BGP/dirigering för respektive virtuella anslutning/VRF:er och meddelar Cisco

5

Cisco tillhandahåller BGP-konfigurationen och tillhandahåller en guide för anslutningsvalidering för att partnern ska kunna genomföra end-to-end-validering.

6

Om det lyckas får partnern ett meddelande om att anslutningstillståndet är aktivt.

7

Trafiken tillåts nu via den nya anslutningen.