1

I ett möte går du till Mötesdeltagare .

2

Håll muspekaren över mötesdeltagarens namn och välj Fler alternativ .

3

Välj från följande alternativ.

Du kanske inte ser alla dessa alternativ. Vad du ser beror på din roll i mötet och mötestyp.

Dessa är alternativen tillgängliga i en Webex schemalagd och personligt rum möte:

Dessa är alternativen tillgängliga i ett möte från ett utrymme:

  • Skicka meddelande– För mer information, se Skicka meddelande .
  • Stoppa video- För mer information, se Inaktivera mötesdeltagares video.
  • Utse moderator– För mer information, se Gör någon till moderator för ettutrymme.
  • Ta bort frånmöte – Mer information finns i Ta bort någon från ett möte.
  • Skapa utrymme- Se Skapa ett utrymme för mer information.

1

I ett möte går du till Mötesdeltagare.

2

Knacka på en mötesdeltagares namn och välj från följande alternativ.

Du kanske inte ser alla dessa alternativ. Vad du ser beror på din roll i mötet och mötestyp.

Dessa är alternativen tillgängliga i en Webex schemalagd och personligt rum möte:

Dessa är alternativen tillgängliga i ett möte från ett utrymme:

  • Skicka meddelande– För mer information, se Skicka meddelande .
  • Ta bort från utrymme– För mer information, se Ta bort någon från ettutrymme.