En status innehåller enhetens aktuella tillstånd, såsom anslutna samtal, anslutna inmatningar och utdatakällor.

Du kan även välja 6 statusar som ska visas på enhetens informationssida. Dessa favoriter är anslutna till Control Hub-användaren och samma statusar visas för alla enheter i organisationen.

För att hitta beskrivningen för statusen, gå till roomos.cisco.com.

Status finns tillgänglig på Control Hub för enheter som kör RoomOS 10.12.1.4 och senare eller RoomOS 9.15.11.7 och senare.

1

Från kundvyn på går https://admin.webex.comdu till Enheter och väljer en enhet.

2

Under Statusöversikt klickar du på Visa alla statusar för att öppna enhetens statussida.

På den här sidan kan du bläddra eller söka efter de statusar som du är intresserad av.

Om du vill lägga till eller redigera statusar som visas på enhetens informationssida går du till Enheter och väljer en enhet. Gå till Statusar Översikt och klicka på ikonen cog ikonen.

Bläddra eller sök efter de statusar du är intresserad av. Klicka på +Lägg till för att lägga till dem i listan över favoriter.