Om du har registrerat dig för en gratis version av Webex-appen eller om du är en Webex-appanvändare i ett företag kommer ditt lösenord inte att upphöra att gälla i fem år. Om du inte ändrar ditt lösenord före dess kan du inte logga in förrän du har ändrat det.

Om ditt företag använder enkel inloggning visas inte lösenordsfältet och du måste kontakta systemadministratören för att ändra ditt lösenord. Lösenordskraven beror på hur ditt företag har konfigurerat lösenord.


 

Om du prenumererar på Webex från din tjänsteleverantör är det viktigt att du följer tjänsteleverantörens instruktioner för återställning av lösenord för din samtalsfunktion. Kontakta tjänsteleverantörens kundsupport för att hjälpa dig med den här aktiviteten.

1

Gå till https://idbroker.webex.com/idb/profile#/ och ange sedan din e-postadress, välj Nästa , ange ditt lösenord och välj Logga in .

2

Under Kontohantering väljer du Lösenord och anger sedan ditt nya lösenord.

 • Om du har registrerat dig för en gratis version av Webex-appen måste ditt lösenord ha följande:

  • Minst 6 tecken

  • Minst 1 nummer (0–9)

  • Minst 1 bokstav (a-z, A-Z)

 • Om du är företagsanvändare måste ditt lösenord ha följande:

  • Minst 8 tecken

  • Minst 1 nummer (0–9)

  • Minst 1 liten bokstav a-z

  • Minst 1 stor bokstav A–Z

  • Minst 1 specialtecken ~!@#$%^&*()-_=+[]{}|;:,.<>/?

3

Välj Spara . Om du även har ett konto för Webex Meetings på meetings.webex.com om du använder den här e-postadressen och sedan ändrar ditt lösenord ändras den för båda kontona.