När din enhet är i personligt läge kan du göra följande:

Du kan få din aktiverings kod utan att behöva vara administratör direkt i Webex-appen. öppna inställningarna från din profil bild i Webex-appen och välj enheter. Skapa en aktiverings kod för att ställa in enheten för första gången eller för att registrera den på nytt.


  • Om du har en ny enhet eller en som har registrerats till en annan samtalstjänst måste den ha programversion CE9.0.1 eller nyare.

  • Användare med en professionell Webex Calling Professional-licens kan använda sin personliga rum-systemenhet för att ringa (eller ta emot) externa samtal med ett telefonnummer eller ringa upp anslutningsnummer från enheten.

  • Dina personliga möten visas på din enhet 5 minuter innan de startar. Du kan dölja mötesinformationen så att inte mötestitlar visas på enheten.

1

Om enheten tidigare har registrerats till Cisco Webex eller en annan samtalstjänst måste du först fabriksåterställa din enhet.

Dra åt höger på Start skärmen och gå till enhets inställningarna . Välj Fabriksåterställning och bekräfta att du vill återställa enheten.

2

På appen Webex går du till menyn inställningar och skapar en ny enhet genom att välja enheter och generera aktiverings kod. Aktiveringskoden skickas också till din e-post.

3

Gå igenom inställningsguiden på din enhet. När du kommer att välja en samtals tjänst väljer du Cisco Webex och skriver in aktiverings koden som du har skapat.

Efter att du slutfört stegen i guiden är din enhet klar att användas.

4

När installations programmet har kon figurer ats kan du se din enhet i Webex-appen på inställningar-menyn under enheter. Från den här sidan kan du också ändra enhetsnamnet och inaktivera den.

Om du vill ändra enhets namnet väljer du Ikon och Redigera namn. Använd ett beskrivande namn som gör det lätt att identifiera enheten, till exempel Lisas Hemmakontor.