Översiktsbild över inbäddade filwebbläsare i Windows och Android.

 1. Klicka på i utrymmet Innehåll och välj sedan Mapp från OneDrive .
 2. Bläddra bland filer i din Microsoft OneDrive- eller SharePoint-mapp direkt i Webex.

   
  Beroende på dina behörigheter har du åtkomst till OneDrive- eller SharePoint-filåtgärder från den inbäddade filwebbläsaren, inklusive överföring, hämtning, delning, borttagning etc.

  Bild som beskrivs i omgivande text.

 3. Du kan välja att växla till en grundläggande vy av mappen, visa information om mappen eller ta bort mappen från utrymmet. Dessutom kan du avdocka den inbäddade webbläsaren från Webex med hjälp av Expandera knappen.

  Bild som beskrivs i omgivande text.

1

Tryck på i utrymmetoch välj sedan Filer.

2

Tryck Länkad mapp , välj en mapp från ditt konto och tryck sedan på en fil.


 

Om du har behörighet att redigera filerna i OneDrive- eller SharePoint Online-mappen kan du redigera filerna direkt från Webex-appen.

1

Tryck på i utrymmetoch välj sedan Filer.

2

Tryck Länkad mapp , välj en mapp från ditt konto och tryck sedan på en fil.


 

Om du har behörighet att redigera filerna i OneDrive- eller SharePoint Online-mappen kan du redigera filerna direkt från Webex-appen.