Välj Visa mötesdeltagare utan video

Denna funktion är tillgänglig för version 41.4 och senare. Information om vilken version Cisco Webex Meetings eller Cisco Webex Events du använder finns i Hitta ditt Cisco Webex Meetings versionsnummer .

1

Klicka på Layout och markera sedan Visa Layoutikon mötesdeltagare utan video för att avmarkera den.

Nu ser du bara mötesdeltagarna som visar video. En indikator på skärmen visar hur många deltagare som inte är video dolda.


 
Deltagare med indikatorn Video av

Om du låser fokus på en mötesdeltagare och personen slutar visa sin video förblir de i fokus.

2

Om du vill visa alla deltagare som inte visar video klickar du på Layout och väljer Visa Layoutikon mötesdeltagare utan video för att markera den.

1

Om du vill dölja deltagare som inte visar sin video under ett möte trycker du på Layout och växlar visaLayoutikonmötesdeltagare utan video av.

2

Växla Visa mötesdeltagare utan video på för att visa mötesdeltagare som inte delar sin video.

Funktionen är endast tillgänglig från WBS32.5 och senare. Information om vilken version Cisco Webex Meetings eller Cisco Webex Events du använder finns i Hitta ditt Cisco Webex Meetings versionsnummer .

1

Klicka på Layout och växla sedan visa deltagare utan video Layoutikon av.

Nu ser du bara mötesdeltagarna som visar video.


 

Om du låser fokus på en mötesdeltagare och personen slutar visa sin video förblir de i fokus.

2

Om du vill visa alla deltagare som inte visar video klickar du på Layout och växlar VisaLayoutikonmötesdeltagare utan video på.