Ange säkerhetsalternativ för en Webex-webbplats

Cisco Webex Control Hub flera metoder för att förhindra obehörig användning av en Webex-webbplats. Webbplatsadministratörer kan:

 • Starkare lösenordskriterier för att göra det svårare att gissa lösenord.

 • Kräv att mötesdel deltagarna anger lösenord för att förhindra obehörig åtkomst till Webex-sessioner.

 • Granska alla förfrågningar om förlorade lösenord.

 • Tillåt användning av Access Anywhere.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.comgår du till Tjänster och väljer Webbplatser under Möte.

2

Välj Webex-webbplatsen som du vill ändra inställningar för och klicka på Konfigurera webbplats.

3

Under Allmänna inställningar väljer du Säkerhet.

4

I avsnittet Säkerhetsalternativ konfigurerar du alternativen för din webbplats.

5

Klicka på Uppdatera.

Säkerhetsalternativ

Alternativ

Beskrivning

Avsnitt för Cisco Webex

Alla möten måste vara ej listade

Separata alternativ för Webex Meetings, Webex Events och Webex Training. Kryssa i för att kräva att alla Webex-sessioner ska vara ej listade i webbplatskalendern.

Alla möten måste ha ett lösenord

Separata alternativ för Webex Meetings, Webex Events och Webex Training. Kryssa i för att kräva att alla användare uppger ett giltigt lösenord till alla schemalagda Webex-sessioner.


 

Som standard är alternativet Alla möten måste ha ett lösenord valt. Vi rekommenderar att webbplatsadministratörer lämnar detta alternativ valt för att se till att mötessäkerheten upprätthålls på din webbplats.

Exkludera lösenord från inbjudan

Gäller endast för Webex Meetings. Välj för att förhindra att lösenordet skickas i e-postinbjudan.

Tillåt deltagare eller diskussionsdeltagare att delta innan värden

Gäller endast för Webex Meetings, Webex Events och Webex Training. Välj för att tillåta mötesdeltagare eller diskussionsdeltagare att delta innan värden i sessionen.

Den första deltagaren som deltar är presentatören

Gäller endast för Webex Meetings. Välj för att utse den första deltagaren som deltar i mötet innan värden blir presentatör. Den här deltagaren har delningsikonen och kan dela innehåll i mötet. Alternativet att delta i sessionen innan värden måste först aktiveras.

Tillåt deltagare eller diskussionsdeltagare att ansluta sig till telekonferenser före värden

Gäller endast för Webex Meetings, Webex Events och Webex Training. Välj för att tillåta mötesdeltagare eller diskussionsdeltagare att också delta i telekonferensen innan värden deltar i sessionen. Alternativet att delta i sessionen innan värden måste först aktiveras.

Kräver att möten har starka lösenord

Välj för att kräva att alla sessionslösenord för Webex följer de angivna strikta lösenordskriterierna.

Avsnittet Hantering av inspelningssekretess och lösenordskrav

Begränsa visning av inspelningar för inloggade användare

Separata alternativ för Webex Meetings, Webex Events och Webex Training. Välj för att kräva att användaren loggar in för att visa inspelningar. Om inte åtkomst till inspelningar är begränsad kan värdar tillämpa sina egna säkerhetsinställningar.

Förhindra inspelningshämtning

Separata alternativ för Webex Meetings, Webex Events och Webex Training. Välj för att förhindra användaren från att hämta inspelningar. Om inte åtkomst till inspelningar är begränsad kan värdar tillämpa sina egna säkerhetsinställningar.

Kräv starka lösenord till användarkonton

Välj för att kräva att alla nya och ändrade användarlösenord följer de angivna lösenordskriterierna.

Systemet skapar automatiskt lösenord när användare registrerar sig för ett konto, återställer sina lösenord eller när kontoinformation importeras från en .csv-fil. Automatiskt skapade lösenord innehåller bara följande tecken om lösenordsinställningarna kräver att en blandning av gemener, versaler och specialtecken används.

 • ` (apostrof, tecknet finns på tildetangenten)

 • L (stort L)

 • l (litet L)

 • 1 (siffran ett)

 • O (stort O)

 • o (litet o)

 • 0 (siffran noll)

Kräver både gemener och versaler

Välj för att kräva att användarlösenorden måste innehålla både gemener och versaler.

Minimum längd

Välj för att kräva att användarlösenorden innehåller minst det angivna antalet tecken.

Minimum antal siffror

Välj för att kräva att användarlösenorden innehåller minst det angivna antalet numeriska specialtecken.

Minimum antal bokstäver

Välj för att kräva att användarlösenorden innehåller minst det angivna antalet bokstavstecken.

Minimum antal specialtecken

Välj för att kräva att användarlösenorden innehåller minst det angivna antalet specialtecken.

Tillåt inte att något tecken upprepas tre gånger eller fler

Välj för att förhindra att något tecken används fler än två gånger i ett användarlösenord.

Tillåt inte dynamisk webbsidetext för kontolösenord (webbplatsnamn, värdens namn, användarnamn)

Välj för att förhindra att dynamisk webbsidetext används, t.ex.

 • den webbplats-URL där mötet, händelsen eller sessionen kommer att äga rum, till exempel ditt_företag.webex.com

 • värdens egna namn

 • Username

Om värdens namn är ”Wendy Smith” är följande några exempel på lösenord som inte är tillåtna: Wendy, Smith, WendySmith, wendy, wendysmith, wendysmeeting och meetwithwendy.

Tillåt inte kontolösenord från den här listan:

Välj för att förhindra att ord i listan används i användarlösenorden. Listan för att lägga till eller ta bort ord kan redigeras.

Avsnittet Övrigt

Visa telekonferensinformation på fliken Info och i fönstret Information

Detta alternativ kontrollerar visningen av telekonferensinformation när personliga konferensnummer används för telefoni. Prenumeranters åtkomstkodinformation kan också visas med underalternativ. Som standard är alternativen aktiverade, men de kan inaktiveras för ökad säkerhet.

Avsluta automatiskt möten med endast en mötesdeltagare

Gäller endast för Webex Meetings, Webex Events och Webex Training. Välj detta alternativ för att automatiskt avsluta Webex-sessioner efter en viss period av inaktivitet. Webbplatsadministratörer kan ange att sessionsvärdar ska bli varnade några minuter innan, så att de kan förhindra att mötet automatiskt avslutas efter ett angivet antal minuter. Denna inställning gäller för möten i personliga rum och möten med endast ljud.

Inkludera värdnyckeln i e-postmeddelanden för värdmötet

Gäller endast för Webex Meetings, Webex Events och Webex Training. Välj detta alternativ för att automatiskt innefatta värdnyckeln i e-postmeddelanden till värdmötet.

Inloggning krävs innan webbplatsåtkomst

Välj detta alternativ för att kräva att alla användare måste ha ett konto för att logga in på en Webex-servicewebbplats när de ska hålla eller delta i Webex-sessioner.

Kräv deltagares e-postadress

Gäller endast för Webex Meetings och Webex Training. Välj för att kräva att mötesdeltagare tillhandahåller en e-postadress för att delta i Webex-sessioner.

Alla Access Anywhere-sessioner måste använda strikt åtkomstkod

Välj för att kräva att användarna anger Access Anywhere-lösenord som följer strikta lösenordskriterier. För ytterligare information om strikta lösenordskriterier.

Tillåt att användare får lagra personlig information som används vid deltagande i möten och telekonferens med återuppringning

Välj för att tillåta användare att lagra och nå personlig information som namn, e-post och registrering. Webbplatsadministratörer kan också använda detta alternativ för att komma ihåg tidigare och ofta använda nummer när de använder dialogrutan Delta i telekonferens.

Tillåt att individuella värdar omtilldelar inspelningar

Välj för att tillåta värdar att överföra ägarskap av en nätverksbaserad inspelningsfil till en annan användare.

Ge ljudvarningar i ljudkonferens n?r n?tverksbaserad inspelning (NBR) ?r aktiverat

Välj för att tillåta att ett varningsmeddelande spelas upp när NBR är på.