Du kan definiera att webb program ska visas på din enhets Start skärm och öppnas direkt därifrån. Se till att webbmotorn är på – om inte, läs följande artikel för mer information.

Läs Bästa metoder för hur du använder webbmotorn om funktioner som stöds av och begränsningar för webbmotorn. Gå till avsnittet Felsökning om du stöter på ett problem med en webbsida.


Webbapparna som läggs till via redigeraren för UI-tillägg visas inte i Control Hub. Om du vill redigera dem går du direkt till redigeraren.

1

Från kund-vyn i https://admin.webex.com går du till sidan Devices (enheter) och klickar på enheten i listan.

2

Klicka på Webbappar under Konfigurationer och välj Lägg till.

3

Ange namn och URL för webbappen. Namnet visas under webbappikonen på startsidan. Enheten gör ett försök att hämta en ikon via WebApp-URL:en, men om kvaliteten inte är tillräckligt bra används en standardikon. Om du vill kan du lägga till en anpassad ikon i URL-fältet för webbappikonen.

Du kan välja om du vill visa webbappen
 • Alltid

 • Endast utanför samtal

 • Endast i samtal

4

Klicka på Lägg till och Spara.

Ikonen för webb appen visas nu på enhetens start sida. Appen öppnas i helskärmsläge och stängs efter 15 minuter om den inte används.


Webb programmen som läggs till via kontroll navet kan inte redige ras i redigeraren för GRÄNSSNITTs tillägg. Om du vill redigera dem går du direkt till kontrollcentret.

1

Du kan öppna WebApp Extension Editor från webbportalen på enheten. Läs artikeln Avancerade konfigurationer för information om hur du kommer åt den. När webb portalen för enheten öppnas väljer du UI Extensions Editor på menyn till vänster.

2

Klicka på Nytt och Lägg till under WebApp.

3

Ange namn och URL för webbappen. Namnet visas under webbappikonen på startsidan. Enheten gör ett försök att hämta en ikon via WebApp-URL:en, men om kvaliteten inte är tillräckligt bra används en standardikon. Om du vill kan du lägga till en anpassad ikon i URL-fältet för webbappikonen.

Du kan välja om du vill visa webbappen
 • Alltid

 • Endast utanför samtal

 • Endast i samtal

4

Exportera konfigurationen genom att klicka på i det översta verktygsfältet.

Ikonen för webb appen visas nu på enhetens start sida. Appen öppnas i helskärmsläge och stängs efter 15 minuter om den inte används.

Så här lägger du till webapps från Inställningar-menyn på en plan-, skriv bords-eller Skriv bords-miniprogram:

 1. Öppna menyn enhets inställningar:

  • Styrelse 55/70/85/S, skriv bords-Pro: Tryck på system namnet högst upp på skärmen och tryck sedan på inställningar.

  • Styrelse Pro, skriv bords mini: Dra från skärmens högra sida och tryck sedan på enhets inställningar.

  Rulla menyn till Web Apps.

 2. Tryck på Hantera webb program. Tryck sedan på Lägg till Web App.

 3. Ange ett namn och en URL.

  Om den är tillgänglig kan du växla mellan att visa Web App i samtal på eller av.

 4. Tryck på bock markeringen i det övre vänstra hörnet. Du kommer tillbaka till skärmen hantera webb program.

 5. Tryck på pilen för att gå tillbaka och Stäng menyn Inställningar. Nu visas appen på Start sidan med de andra knapparna.