Läs den här artikeln om du vill veta mer om nya funktioner och kommande versioner. Vi uppdaterar artikeln när vi har nyheter att presentera.

Du kan prenumerera på den här artikeln om du vill få uppdateringar om eventuella ändringar.

Vi uppdaterar de nya funktionerna i takt med att de lanseras. Kom tillbaka ofta.

Vi uppdaterar den här artikeln när vi har nyheter om funktioner som snart ska lanseras. Kom ihåg att vi kan behöva ändra versionsdatum och funktioner.

Du kan prenumerera på den här artikeln om du vill få uppdateringar om eventuella ändringar.

5 maj 2020

Digital skyltning på Webex Share

Webex Share har nu stöd för digital skyltning i video. Precis som i statiska bilder kan du visa anpassat innehåll i video på skärmen mellan möten eller när Webex Share är inaktivt. Du kan visa annonsinnehåll och marknadsföra ditt varumärke, men även presentera tillkännagivanden och information för besökare och personal. Mer information finns i https://help.webex.com/en-us/najmasx/Configure-Digital-Signage-on-Cisco-Webex-Share

3 mars 2020

Administrationsguide för Webex Share

Nu är administrationsguiden för Webex Share tillgänglig. I den här guiden beskrivs distribution, beprövade metoder och konfiguration av funktioner. Mer information finns i https://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/webex-share/products-maintenance-guides-list.html

28 februari 2020

Trådlös delning för gäster

Med gästdelning kan du dela innehåll trådlöst till alla Room-enheter som är registrerade i Webex. Du behöver inte ladda ned någon Webex-app eller registrera ett Webex-konto, så det är ett utmärkt sätt att samarbeta med dina kollegor. Mer information finns i https://help.webex.com/en-us/nrp8zym/Wireless-Guest-Share

December 20 2019

Digital skyltning i Webex Share

Webex Share har nu stöd för digital skyltning. Med den här funktionen kan du visa anpassat innehåll på skärmen mellan möten eller när Webex Share är inaktiv. Du kan visa annonsinnehåll och marknadsföra ditt varumärke, men även presentera tillkännagivanden och information för besökare och personal. Mer information finns i https://help.webex.com/en-us/najmasx/Configure-Digital-Signage-on-Cisco-Webex-Share

26 november 2019

Statisk IP-adress i Webex Share

Nu kan du konfigurera att Webex Share ska ha en statisk IP-adress under den inledande konfigurationen. Mer information finns i https://help.webex.com/en-us/nu7707ab/Configure-a-Static-IP-Address-for-Cisco-Webex-Share

Oktober 2019

Starta om Webex Share

Du kan starta om Webex Share från Cisco Control Hub om du får tekniska problem. Mer information finns i Starta om Cisco Webex Share.

Standby-läge

Du kan konfigurera att Webex Share ska stänga av HDMI-skärmen när den inte används. Det här gör att skärmen håller längre och att du sparar energi. Du hanterar funktionen via Kontroll av vänteläge med inställningarna för Fördröjning av vänteläge och Aktivera. Mer information finns i Ändra dina inställningar i Cisco Webex Share.

13 augusti 2019

Inaktuell firmware

Nu kan du spåra enheter som har inaktuell firmware. Öppna kundvyn på https://admin.webex.com/ och gå till Enheter. I sökfältet väljer du Problem i listrutan och sedan Programvaran är utgången i listan med sökord.

Wi-Fi-säkerhet

Webex Share har stöd för följande Wi-Fi säkerhetsalternativ vid anslutning till åtkomstpunkter:

 • EAP-FAST

 • PEAP-MS-CHAP-v2

 • PEAP-GTC

9 juli 2019

Stöd för DHCP-baserad NTP-värd

Webex Share har nu stöd för en kundkonfigurerad och DHCP-baserad NTP-värd som primär NTP -tjänst. Om du inte konfigurerar någon DHCP NTP-tjänst använder enheten följande sekundära NTP-tjänster:

 • 0.tandberg.pool.ntp.org

 • 1.tandberg.pool.ntp.org

 • 2.tandberg.pool.ntp.org

 • 3.tandberg.pool.ntp.org

 • 0.pool.ntp.org

 • 1.pool.ntp.org

 • 2.pool.ntp.org

 • 3.pool.ntp.org

24 april 24 2019

Anpassade varumärkesbilder på Webex Share

Webex Share har nu stöd för anpassade varumärkesbilder som administratörer kan konfigurera globalt via Control Hub.


Du kan för närvarande inte visa anpassade varumärkesbilder på enskilda enheter med Webex Share.

9 april 2019

Språkstöd på Webex Share

Webex Share har nu stöd för följande ytterligare språk: kinesiska (Kina), kinesiska (Taiwan), japanska, koreanska och ryska.

25 mars 2019

Stöd för whiteboard-visning

Webex Share-användare kan nu visa whiteboard-aktiviteter på den anslutna skärmen när de deltar i möten som är parkopplade via Webex-appen.

11 december 2018

Språkstöd på Webex Share

Webex Share har nu stöd för följande språk utöver engelska: holländska, engelska (Storbritannien), franska (Kanada), franska (Frankrike), tyska, italienska, portugisiska (Brasilien), portugisiska (Portugal), spanska (LATAM), spanska (Spanien) och svenska.

Du kan ställa in språkinställningen under konfigurationen på enhetens webbsida. Språkändringar visas på enhetens webbsida och i användargränssnittet för Webex Share.