1

Från kund visaren i https://admin.webex.comgår du till inställningar, bläddrar till autentiseringoch klickar sedan på ändra.

2

För att stänga av SSO av, klicka på Välj Använd den inbyggda identitetstjänst för användarautentisering. (Simple).

Ett popup-fönster visas som varnar dig om inaktive ring av SSO:

Om du inaktiverar SSO hanteras lösen ord av molnet istället för din IdP-konfiguration.

3

Klicka på OK om du förstår följderna av att inaktivera SSO och vill fortsätta .

I Control Hub kommer du att se ett meddelande som säger att SSO är inaktive rad och att användarautentisering använder den enkla inbyggda identitetstjänst.

För Cisco Webex Teams användar konton som skapas innan du inaktiverade SSO kan användare få det här e-postmeddelandet som dirigerar dem till en installations ords inställning

Och sedan då?

Om du eller kunden konfigurerar om SSO för kund organisationen återgår användar kontona till användning av lösen ords principen som har ställts in av IdP som är integrerad med Webex-organisationen.