Den här artikeln gäller för WBS 40.6. x och tidigare webbplatser. Om du har en senare version av Webexkan du lära dig hur du ansluter till ett video system här.

Innan du börjar

1

Klicka på Använd video systemvideo system för att delta i mötet från en kompatibel enhet. Appen söker efter närliggande video system.

Ansluten till en videoenhet
2

Om appen identifierar närliggande video system kommer du att se en lista över dessa enheter. Välj det video system som du vill använda i listan.

Välj enheten
3

Om ditt video system inte har upptäckts ska appen ringa upp din enhet. Ange video systemets adress och välj sedan enheten när den visas i listan. Du kan välja att ansluta utan att trycka på 1.

Ange video adress
4

Om du ansluter till ett Cloud-registrerat video system som inte redan är sammanlänkad med Skriv bords programmet för Cisco Webex Meetings anger du koden som visas på enheten och klickar sedan på OK.

Ange koden

Appen ansluter antingen automatiskt till ditt video system eller så ringer det upp din enhet när du väljer delta i möte.

1

Klicka på Använd video systemvideo system för att delta i mötet från en kompatibel enhet. Appen söker efter närliggande video system.

Ansluten till en videoenhet
2

Om appen identifierar närliggande video system kommer du att se en lista över dessa enheter. Välj det video system som du vill använda i listan.

Välj enheten
3

Om ditt video system inte har upptäckts ska appen ringa upp din enhet. Ange video systemets adress och välj sedan enheten när den visas i listan. Du kan välja att ansluta utan att trycka på 1.

Ange video adress

Appen kan antingen ansluta automatiskt till ditt video system eller så ringer den upp din enhet när du väljer delta i möte.