På sidan Webex Meetings Skriv bords program version WBS 39.8 och senare samt mobilapp 39,7 och senare versioner när modern vy är aktive rad öppnas mötet nu direkt när du väljer Mötes länken.

Innan du börjar

1

Klicka på Använd video systemvideo system för att delta i mötet från en kompatibel enhet. Appen söker efter närliggande video system.

Ansluten till en videoenhet
2

Om appen identifierar närliggande video system kommer du att se en lista över dessa enheter. Välj det video system som du vill använda i listan.

Välj enheten
3

Om ditt video system inte har upptäckts ska appen ringa upp din enhet. Ange video systemets adress och välj sedan enheten när den visas i listan. Du kan välja att ansluta utan att trycka på 1.

Ange videoadress
4

Om du ansluter till ett Cloud-registrerat video system som inte redan är sammanlänkad med Skriv bords programmet för Cisco Webex Meetings anger du koden som visas på enheten och klickar sedan på OK.

Ange koden

Appen ansluter antingen automatiskt till ditt video system eller så ringer det upp din enhet när du väljer delta i möte.

1

Klicka på Använd video systemvideo system för att delta i mötet från en kompatibel enhet. Appen söker efter närliggande video system.

Ansluten till en videoenhet
2

Om appen identifierar närliggande video system kommer du att se en lista över dessa enheter. Välj det video system som du vill använda i listan.

Välj enheten
3

Om ditt video system inte har upptäckts ska appen ringa upp din enhet. Ange video systemets adress och välj sedan enheten när den visas i listan. Du kan välja att ansluta utan att trycka på 1.

Ange videoadress

Appen kan antingen ansluta automatiskt till ditt video system eller så ringer den upp din enhet när du väljer delta i möte.

> > Tryck påAnslut till en enhet för att ansluta till en enhet för att ansluta till mötet från en kompatibel video enhet om du har tillåtit appen att upptäcka enheter i närheten (inställnings enhet). Välj den enhet som du vill ansluta till.

Anslut till en enhet

När du har anslutit till en enhet ansluter enheten automatiskt till mötet när du knackar på delta i nästa steg.

Du kan ansluta till lokala och molnbaserade video enheter med hjälp av samma steg. Appen lyssnar efter ultraljud-signaler från Webex-enheter som använder mikrofonen på din telefon för att ansluta. Inget ljud lagras eller skickas till Cisco.