Översikt

Om du vill aktivera Insikter om personer för Webex behöver du bara fylla i avsnittet Aktivera Insikter om personer för din organisation.

Om du vill aktivera Insikter om personer för Jabber måste din organisation använda teammeddelandeläge. Om teammeddelandeläge är aktiverat behöver du bara fylla i avsnittet Aktivera Insikter om personer för din organisation.

Om du vill aktivera Insikter om personer för Webex Meetings måste du fylla i både avsnittet Aktivera Insikter om personer för din organisation och avsnittet Aktivera Insikter om personer för Webex Meetings. När du gör det aktiveras Insikter om personer på Webex-platsnivå.

Efter aktiveringen kan det ta upp till 48 timmar innan användarna ser Insikter om personer.

Aktivera Insikter om personer för din organisation

Det här är det enda avsnittet som du måste fylla i för att aktivera Insikter om personer för Webex eller för Jabber. Om du vill aktivera Insikter om personer för Jabber måste din organisation använda teammeddelandeläge.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Inställningar.

2

Aktivera växlingsknappen under Visa Insikter om personer.

Nu kan användarna gå till https://people.webex.com/ för att redigera sina Insikter om personer-profiler.

Aktivera Insikter om personer för Webex Meetings

Du måste aktivera Insikter om personer för varje Webex-plats.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Tjänster.

2

Välj Platser under Möte, välj den plats som du vill aktivera Insikter om personer för och klicka sedan på Konfigurera platser.

3

Gå till Vanliga inställningar , välj Platsalternativ och markera kryssrutan Visa Insikter om personer-profiler (endast skrivbords- och mobilappar för Meetings).

4

Klicka på Uppdatera.

Nästa steg

Om du vill visa din organisations Active Directory-information i Insikter om personer aktiverar du katalogsynkronisering.

När katalogsynkronisering är aktiverat fylls följande Active Directory-fält med Insikter om personer-profiler:

  • Adress: Stad och land krävs för att tidszon och väder ska visas.

  • Titel: Förbättrar kvaliteten i offentlig information som visas i profiler.

  • Chef: Ser till att den interna rapporteringsstrukturen visas för användare i din organisation.